Доска объявлений Бесплатка БердянскПрес-служба ДФС повідомляє 19.11.2014

20.11.2014, 00:41    просмотров: 2745

 

У жовтні сплачено 544,7 млн. грн. військового збору

У жовтні поточного року до бюджету надійшло 544,7 млн. грн. військового збору, індикативний показник виконано на 108,9 відс.

Загалом, за статистикою ДФС України, з початку запровадження військового збору до бюджету надійшло майже 1,4 млрд. гривень.

Нагадуємо, що військовий збір запроваджено із 3 серпня 2014 року, ставка якого складає 1,5 відс. від об’єкта оподаткування. Його платниками є фізичні особи – резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні. Відповідальними за утримання (нарахування) і сплату (перерахування) військового збору в бюджет є роботодавці, що виплачують доходи у вигляді заробітної плати на користь платника податків, та податкові агенти — для оподатковуваних інших доходів із джерела їх походження в Україні.

Військовим збором обкладаються доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються платнику у зв’язку з трудовими відносинами. Крім того, військовий збір стягується з виграшу в державну та недержавну грошову лотерею, виграшу гравця, отриманого від організатора азартної гри.

Оподаткуванню військовим збором підлягають також доходи, які платник отримав згідно з цивільно-правовими договорами (договори підряду) за виконання робіт (надання послуг), сума яких відображається в акті приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг). У цьому випадку відповідальною особою за нарахування та сплату збору до бюджету є податковий агент, який зобов’язаний забезпечувати виконання податкових зобов'язань у формі та спосіб, визначені статтею 176 Кодексу.

 

Чергову „податкову яму” викрито співробітниками Державної фіскальної служби України

Викрите підприємство з ознаками „фіктивності” використовувалось для мінімізації податкових зобов’язань та легалізації грошових коштів. Загальний обсяг перерахованих на його рахунки грошових коштів з 01.01.2013 по 31.07.2014 становить 12,31 млн. грн., з яких 2,05 млн. грн. – ПДВ за фактично не поставлені товари.

Так звана „податкова яма” була виявлена під час проведення перевірки фінансово-господарських операцій між двома підприємствами. Як з`ясувалося, ці операції мали значний вплив на формування податкового кредиту з податку на додану вартість.

Однак аналіз звітів, податкової звітності, реєстраційних та інших документів виявив відсутність у товариства – „постачальника” умов для здійснення діяльності. Фірма не мала ані управлінського або технічного персоналу, ані оборотних коштів та виробничих активів.

Також за вказаною адресою співробітники ДФС не знайшли ніяких складських приміщень, сировини, торгівельних запасів, транспортних засобів. Тобто, маючи значні обсяги реалізації, зазначене товариство існувало тільки на папері. Тобто, товариство здійснювало транзитний супровід фінансових потоків з номенклатурним товаром, фактично не займаючись фінансово-господарською діяльністю.

За матеріалами слідства до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, що кваліфікуються за ч. 1 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Слідство триває.

 

Оголошено конкурс з визначення уповноважених бірж на право організації і проведення біржових торгів та цільових аукціонів з продажу майна, що перебуває у податковій заставі

Конкурсна комісія з визначення уповноважених бірж з продажу майна, що перебуває у податковій заставі, створена відповідно до Положення про умови і порядок проведення конкурсів з визначення уповноважених бірж з продажу майна, що перебуває у податковій заставі, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.10.2013 №575, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.12.2013 за №2159/24691, оголошує конкурс з визначення уповноважених бірж на право організації і проведення біржових торгів та цільових аукціонів з продажу майна, що перебуває у податковій заставі

До участі в конкурсі допускаються біржі, створені відповідно до Закону України „Про товарну біржу”, які мають право на організацію продажу майна, що перебуває у державній власності, досвід роботи не менше одного року в цій сфері діяльності й подали на розгляд комісії заяву та повний пакет документів, зазначених у цьому оголошенні. У відповідності до вимог наказу Міністерства доходів і зборів України від 10.10.2013 №575 „Про затвердження Положення про умови і порядок проведення конкурсів з визначення уповноважених бірж з продажу майна, що перебуває у податковій заставі”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.12.2013 за №2159/24691, для участі в конкурсі претенденти мають до 12 грудня 2014 року подати до конкурсної комісії документи:

1. Заяву про участь у конкурсі із зазначенням найменування претендента, який виявив бажання брати участь у конкурсі, реквізитів (місцезнаходження, телефон), складу керівництва (прізвища, ініціали, посади), чисельності працівників;

2. Засвідчені в установленому порядку копії установчих документів;

3. Копії балансу та звіту про фінансові результати за попередній рік з відповідним підтвердженням їх прийняття органом статистики;

4. Правила біржової торгівлі та витяг з протоколу загальних зборів про їх затвердження, завірені підписом керівника, скріпленим печаткою біржі;

5. Обґрунтовану інформацію про технічні можливості для забезпечення організації продажу майна, що перебуває у податковій заставі, та виконання взятих зобов'язань щодо його реалізації (підтверджується довідкою у довільній формі), у тому числі:

про кількість угод, укладених за результатами біржових торгів та аукціонів протягом останнього року, та про обсяги реалізованого майна, які не повинні бути меншими 2,5 млн гривень;

про наявність відокремленого приміщення для персоналу біржі, який забезпечує її функціонування, площею не менше ніж 40 м кв. та приміщення для проведення торгів площею не менше ніж 100 м кв., обладнаного електронним табло або іншими засобами оперативного висвітлення біржової інформації;

про наявність не менше 5 ліній міського та міжміського телефонного зв'язку;

про наявність електронної пошти та власної сторінки (веб-сайту) біржі у глобальній мережі Інтернет (із зазначенням адреси веб-сайту);

про наявність у штаті біржі підготовлених фахівців, у тому числі не менше двох експертів-оцінювачів та двох фахівців з відчуження об'єктів державної власності та продажу майна в процесі приватизації (підтверджується фотокопіями кваліфікаційних сертифікатів, виданих Фондом державного майна України, засвідчених в установленому порядку);

про наявність договору про організацію продажу майна, що перебуває у державній власності, укладеного з Фондом державного майна України (підтверджується фотокопією документа, засвідченою в установленому порядку);

про наявність не менше 10 брокерських контор, зареєстрованих на біржі (із зазначенням їх місцезнаходження та спеціалізації біржових операцій);

про розмір плати за користування послугами біржі за останній рік у відсотках до вартості біржового контракту (угоди);

6. Письмове зобов'язання (гарантійний лист) щодо надання біржею Адміністратору Єдиної інформаційної системи з обліку, зберігання та оцінки майна, яке реалізується за рішеннями органів виконавчої влади, інформації про майно суб'єктів господарювання державного сектору економіки, що реалізується як об'єкт податкової застави, та про відрахування частини комісійної винагороди за реалізацію майна, інформацію про яке включено до цієї інформаційної системи, згідно з установленим розміром відповідно до договорів, укладених з органами доходів і зборів;

7. Довідку про присвоєння облікового ідентифікатора суб'єкта первинного фінансового моніторингу за формою згідно з додатком 1 до Порядку формування облікового ідентифікатора суб'єкта первинного фінансового моніторингу та надання повідомлення про його присвоєння, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 травня 2013 року №560, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за N 984/23516.

Заяви для участі у конкурсі приймаються за адресою: 04655, м.Київ-53, Львівська площа, 8, ДФС України, Департамент погашення заборгованостей, кімната 202/8 К-Х. Контактні телефони для довідок з питань проведення конкурсу (044) 247-81-37, 247-35-62, 247-36-41.

Кінцевий термін прийняття документів (по даті реєстрації вхідної кореспонденції до ДФС України) на конкурс – 11 грудня 2014 року.

Засідання конкурсної комісії відбудеться о 10 год. 16 грудня 2014 року за адресою: Державна фіскальна служба України

04655, м.Київ-53, Львівська площа, 8 кімната 1511

Довідки за телефоном 247-81-37

 

За січень-жовтень 2014 року до бюджету надійшло 149,3 млрд. грн. єдиного внеску

Протягом 10 місяців поточного року ДФС України забезпечено надходження єдиного внеску на загальну суму 149,3 млрд. грн., індикативний показник виконано на 103,2 відс. від запланованих.

При цьому надходження єдиного внеску без врахування АР Крим та м. Севастополь за січень – жовтень 2014 року склали 147,7 млрд. грн., що на  0,5 млрд. грн. більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадуємо, що єдиний внесок засобами програмного забезпечення автоматично розподіляється Державною казначейською службою України за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування відповідно до визначених пропорцій та перераховується за призначенням – на рахунки, відкриті в Державній казначейській службі на ім’я фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування і пенсійного страхування. 

 

З початку поточного року ДФС виявила понад 82 тис. нелегальних найманців

Протягом січня-жовтня 2014 року фахівцями Державної фіскальної служби виявлено понад 82 тис. найманих осіб, праця яких використовувалася роботодавцями без укладання трудових угод. За результатами перевірки порушники сплатили до бюджету понад 17 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб та близько 32 млн. грн. єдиного внеску.

Крім того, до державної реєстрації залучено понад 26 тис. громадян, які здійснювали підприємницьку діяльність без реєстрації. До бюджету додатково сплачено 10,7 млн. грн. податків.

За даними фахівців ДФС, з початку 2014 року під час перевірок порушення податкового законодавства під час виплати заробітної плати та інших доходів фізичним особам зафіксовано в 61 відс. від перевірених. За виявленими фактами порушень бюджету донараховано майже 385 млн. грн. податку на доходи фізосіб та штрафних санкцій.

Крім того, за результатами спільних заходів ДФС та органів місцевої влади понад 46 тис. підприємців, які виплачували зарплату своїм робітникам менше мінімальної, підвищили рівень оплати праці. Внаслідок цього бюджет отримав додаткових 85 млн. гривень.

Загалом, з початку 2014 року до бюджету надійшло понад 58 млрд. грн. податку на доходи фізичних осіб.

 

Юридичні особи Донецької та Луганської областей зможуть отримати електронні ключі за спрощеною процедурою ідентифікації

З 24 листопада поточного року зареєстровані на територіях Донецької або Луганської областей юридичні особи, які втратили установчі документи, зможуть отримати послуги електронного цифрового підпису за тимчасовою спрощеною процедурою ідентифікації та реєстрації.

Відповідно до внесених змін у Регламент Акредитованого центру сертифікації ключів, який діє при ДФС України, встановлення зазначених юридичних осіб здійснюватиметься з використанням інформації з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб – підприємців в електронному вигляді, що відображається на офіційному веб-сайті розпорядника Єдиного державного реєстру або веб-сайті технічного адміністратора Єдиного державного реєстру.

Крім того, для таких платників затверджено окрему форму Реєстраційної картки (для юридичної особи, зареєстрованої на території Донецької або Луганської області, установчі документи якої втрачено).

Більш детальну інформацію можна переглянути на веб-порталі ДФС України за посиланням http://acskidd.gov.ua/ur_osoba_dl.

Також повідомляємо, що з 24 листопада (час набуття чинності змін до Регламенту Акредитованого центру сертифікації ключів) починають діяти нові форми реєстраційних документів для отримання послуг електронного цифрового підпису.

До цього часу віддаленими пунктами реєстрації користувачів АЦСК ІДД будуть прийматись форми попереднього зразку.

 

Головне управління ДФС у Запорізькій області повідомляє

Додатково понад 33 мільйони гривень ПДВ – за рахунок відпрацювання резерву

З початку року в Запорізькій області за рахунок відпрацювання підприємств ризикової категорії додаткові надходження з податку на додану вартість склали 33,4 мільйона гривень. Як зазначив начальник Головного управління ДФС у Запорізькій області Олексій Кавилін, лише у жовтні поточного року від роботи органів ДФС регіону за цим напрямом держбюджет додатково отримав 4,5 мільйона гривень ПДВ.

– Відпрацювання платників цієї категорії ми розглядаємо як резерв для додаткових надходжень до державної скарбниці. Ми переконуємо деяких суб'єктів господарювання від свідомої відмови від тіньових схем та приховування податків. На сьогодні понад 65 відсотків від нашої роботи над ризиковою групою припадає на підприємства, які неадекватно декларують податок на додану вартість до сплати до бюджету відповідно обсягам операцій, – наголосив Олексій Кавилін.

Він також додав, що, крім цього, проводиться робота з упередження імовірного заниження платниками бази оподаткування ПДВ. Зокрема, у результаті за січень-жовтень 2014 року в області згідно з деклараціями платників (уточнюючими розрахунками по ПДВ) спостерігається збільшення нарахування сум ПДВ до сплати щонайменше на 12 мільйонів гривень.

Олексій Кавилін впевнений, що електронне адміністрування ПДВ, яке запроваджується з наступного року, значно вплине на питання детінізації цього податку, полегшить процедуру його декларування платниками із одночасним спрощенням звітності та адміністрування ПДВ фіскальними органами.

Усього з початку року до державного бюджету від запорізьких платників надійшло 663 мільйони гривень податку на додану вартість. Це на 29 мільйонів гривень або на 4,6 відсотка більше, ніж за січень-жовтень минулого року.

 

Посадовці  запорізького підприємства не сплатили до  бюджету 3 млн. грн.

У вересні поточного року  слідчим  управлінням  фінансових  розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби  у Запорізькій області до суду направлено кримінальне провадження відносно двох  громадян за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень  за фактами  службового підроблення, привласнення, розтрати  майна та  зловживання  службовим становищем, легалізації (відмиванні) доходів, одержаних  злочинним шляхом.  

У ході слідства встановлено, що  посадові особи, переплутавши власну кишеню  з  державною,  заволоділи коштами підприємства на суму 6 млн. грн. та легалізували їх, при  цьому ухилившись від сплати податків на суму 3 млн. грн.

На майно підозрюваних накладено арешт на загальну суму 11 млн. грн. 

Протягом січня – жовтня 2014 року в провадженні слідчих підрозділів фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області знаходилось 380 кримінальних проваджень. З   них 151 - про тяжкі злочини, з яких 105 проваджень за ч.3 ст.212 (212-1) Кримінального кодексу  України (ухилення  від  оподаткування  в особливо  великих розмірах). 

Закінчено 253 досудових розслідування, з яких 45 направлено до суду з обвинувальним актом, 11 - для звільнення особи від кримінальної відповідальності, у т.ч. 7 - у зв’язку з повним відшкодуванням збитків   та 4 - у зв’язку із закінченням строків давності. 197 проваджень закрито.

Сума збитків за  закінченими  кримінальними провадженнями  складає  21,7 млн. грн., з яких 9,6 млн. грн.  відшкодовано, що становить 44,3%. Арешт на майно підозрюваних та осіб, які за законом несуть відповідальність за їх дії, накладено на загальну суму 13,2 млн. грн.,  що становить 61%.

 

Запорізькі податківці  повернули   бюджету  80 млн. грн.

- За січень-жовтень поточного року підрозділи податкового та митного аудиту  провели 737 документальних перевірок, з яких 145 планових документальних перевірок, що на 91 перевірку менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року (або на 39%), та 592 позапланові документальні перевірки, що на 733 перевірки менше, ніж за відповідний період минулого року (або на 55%),- розповідає  начальник головного управління  Державної фіскальної  служби Олексвй Кавилін. - За підсумками роботи  10 місяців  року за актами перевірок підрозділів податкового та митного аудиту до Державного бюджету  сплачено  понад  80,7 млн.грн.

З початку  року підрозділи податкового та митного аудиту розглянули 169 матеріалів, наданих підрозділами податкової міліції та іншими правоохоронними органам), у тому числі 138 постанов слідчих. 

За їх результатами  проведено 98 позапланових перевірок та 14 зустрічних звірок. До бюджету  сплачено 2,5 млн. грн. 

  Так, зокрема, при проведенні перевірки одного з підприємств Запорізької області, яке  займається  оптовою торгівлею та наданням послуг вантажного транспорту, встановлено порушення податкового законодавства. Платником в  обліку  відображено фінансово-господарські операції з придбання паливно-мастильних матеріалів, автозапчастин, сільськогосподарської продукції, які мають ознаки фіктивності. А саме контрагенти не знаходилися за юридичною адресою, не мали власних або орендованих засобів виробництва, найманих працівників, виробничих та складських приміщень, тощо. 

Всього за результатами перевірки нараховано податків на загальну суму 2,5 млн. грн. 

Протягом січня-жовтня 2014 року підрозділи контролю за валютними операціями та операціями у сфері зовнішньоекономічної діяльності  провели  185 перевірок суб’єктів господарювання. За результатами перевірок до бюджету  сплачено 5,5 млн. грн.

За наслідками контрольно-перевірочної роботи підрозділів, які здійснюють контроль за фінансовими установами, у січні-жовтні поточного року закінчено 9 перевірок суб'єктів, що працюють у сфері надання фінансових послуг. За результатами перевірок донараховано 4,9 млн. грн.

Ревізори  провели 207 фактичних перевірок господарських об'єктів, що на 273 перевірки або в 2,3 разу менше, ніж за аналогічний період 2013 року. До бюджету надійшло 1,4  млн. грн.

При перевірці магазину суб'єкта господарської діяльності «А» встановлено порушення п. 2.6 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, а саме: неоприбуткування готівкових коштів у повній сумі їх фактичних надходжень, непроведення розрахункової операції через РРО, здійснення господарської діяльності без отримання відповідних торгових патентів.

За результатами перевірки до  власника  магазину  застосовані штрафні (фінансові) санкції на  суму  понад 31 тис. грн.

 

Офіційні застереження винесено  87 податківцям  

З початку року саме стільки податківців отримали офіційні застереження  про неприпустимість скоєння дій, які межують з протиправними.

Пріоритетним напрямком роботи фахівців підрозділу внутрішньої безпеки ГУ Міндоходів в Запорізькій області залишається упереджувальна та роз’яснювальна робота серед працівників податкової та митної служб.

Так, протягом 2014 року співробітниками управління було здійснено комплекс заходів, спрямованих на усунення причин та умов, що сприяють здійсненню корупційних діянь та інших правопорушень податківцями під час службової діяльності. 

Одним із існуючих профілактичних заходів є перевірка кандидатів на посади в територіальні органи ДФС області, з початку року проведено 251 перевірку, внаслідок чого відносно 8 осіб прийнято рішення про відмову у призначенні. 

 Окрім цього, в колективах податкової та митної служби працівниками управління проведено 470 бесід та лекцій на антикорупційну тематику.

Однак управління внутрішньої безпеки продовжує виявляти та припиняти правопорушення і злочини у сфері службової діяльності, скоєні працівниками податкової та митної служби. Так, протягом 2014 року працівниками управління проведено 136 службових перевірок, за результатами яких 52 матеріали направлено до правоохоронних органів Запорізької області для вжиття рішень згідно з чинним законодавством. Правоохоронні органи Запорізької області за матеріалами УВБ розпочали 21 кримінальне провадження. 

Так, наприклад, фахівцями управління проведено службове розслідування щодо дотримання вимог чинного законодавства з питань охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації  співробітниками  ГУ ДФС у Запорізькій області.

В ході розслідування, встановлено несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів) та комп’ютерних мереж, що виразилося у несанкціонованому підключенні (за допомогою програмного забезпечення віддаленого керування) до одного із серверів Запорізької митниці та подальшому копіюванні інформації з обмеженим доступом.  

Матеріали службового розслідування направлені до прокуратури Запорізької області для прийняття рішення відповідно до ст.214 КПК України.

Слідчим прокуратури Запорізької області відкрито кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого  ст.361 КК України (незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку) відносно невстановленої особи ГУ ДФС у Запорізькій області.  

 

Олексій Кавилін зустрівся з представниками бізнес-кіл Запоріжжя

На ключових змінах, запропонованих до Податкового кодексу України почав свій виступ на зустрічі з бізнесом у Комунарському районі м. Запоріжжя начальник Головного управління Державної фіскальної служби в Запорізькій області Олексій Кавилін. Звертаючись до присутніх, він закликав до діалогу, висловлювати свої думки стосовно змін у податковому законодавстві, адже саме такий формат обговорення дає можливість почути точку зору і керівників підприємств –юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців.

У своєму виступі Олексій Кавилін сконцентрував увагу на основних податкових змінах, які передбачаються, зокрема, скорочення і трансформація кількості податків – замість 22-х залишаться тільки 9. 

Як результат – менше звітності для бізнесу і простота в їх адмініструванні для держави. Передбачено також спрощення розрахунку податку на прибуток – на основі фінансової звітності підприємств.

Олексій Кавилін зауважив на тому, що передбачається зниження ставок з єдиного соціальному внеску. В той же час для працедавців буде підвищена відповідальність за виплату "зарплати в конвертах", позбавлення найманих працівників офіційного працевлаштування. 

На зустрічі з бізнесом, зокрема, йшлося про легалізацію активів заможних громадян і контроль великих витрат. Планується запровадження прогресивної шкали для пасивних доходів.

Ще один важливий крок для малого і середнього бізнесу – це зниження на 50% ставок єдиного податку.

Також передбачається введення на 2 роки мораторію на перевірки малого бізнесу з обсягом доходу 20 млн. грн. на рік.

З наступного року буде запроваджене електронне адміністрування ПДВ, ця норма вже прийнята.

- Наразі Державною фіскальною службою України проводиться низка організаційних заходів, пов'язаних з впровадженням електронного адміністрування ПДВ. У свою чергу, декларування податку на додану вартість у Запорізькій області на сьогодні досягло певних успіхів. Так, серед запорізьких платників ПДВ показник подачі звітності по Інтернету вже досяг 99 відсотків. Більш того, електронне адміністрування ПДВ – це один з кроків в боротьбі з корупційними ризиками. Відрадно, що більшість платників не тільки звикли до зручного електронного формату, але й впевнені в його майбутньому. Це – європейський шлях і світова цивілізована практика, - зазначив головний податківець регіону.

Користуючись нагодою поспілкуватися з начальником ГУ ДФС в Запорізькій області Олексієм Кавиліним, учасники семінару активно включилися в обговорення щодо впровадження з нового року електронного адміністрування ПДВ, поцікавилися стосовно військового збору, зниження ставок єдиного соціального внеску та іншого.

 

Митні пільги для емігрантів

Громадяни інших країн, які прибувають в Україну з метою постійного проживання а також громадяни-нерезиденти України, згідно з митним законодавством, без сплати митних платежів можуть провозити деякі речі, серед яких:

1) особисті речі, визначені статтею 370 Митного кодексу;

2) культурні цінності за кодами 9701 10 00 00, 9701 90 00 00, 9702 00 00 00, 9703 00 00 00, 9704 00 00 00, 9705 00 00 00, 9706 00 00 00 згідно з УКТ ЗЕД, виготовлені 50 і більше років тому;

3) товари, призначені для забезпечення звичайних повсякденних потреб громадянина та початкового облаштування, що ввозяться (пересилаються) громадянами у зв’язку з переселенням на постійне місце проживання в Україну протягом шести місяців з дня видачі документа, що підтверджує право громадянина на постійне проживання в Україні, за умови документального підтвердження того, що до дня видачі цього документа громадянин проживав на території країни, з якої він прибув, не менше трьох років:

а) товари, призначені для забезпечення звичайних повсякденних потреб громадянина та початкового облаштування (крім товарів, що класифікуються за товарною позицією 8802 (вертольоти, літаки) або одним із кодів 8903 91 99 00, 8903 92 99 00, 8903 99 99 00 (яхти, надувні човни) згідно з УКТ ЗЕД);

б) транспортні засоби особистого користування, що класифікуються в одній із товарних позицій 8702 (мікроавтобус), 8703 (легковий автомобіль), 8704 (грузовий автомобіль загальною масою до 3,5 тонни), 8711 (мотоцикл) згідно з УКТ ЗЕД (у кількості однієї одиниці на кожного громадянина, який досяг 18-річного віку);

в) товари, що класифікуються в товарній позиції 8716 (причип) згідно з УКТ ЗЕД (у кількості однієї одиниці на кожного повнолітнього громадянина) за умови одночасного ввезення з транспортними засобами особистого користування, що класифікуються в одній із товарних позицій 8702 (мікроавтобус), 8703 (легковий автомобіль), 8704 (грузовий автомобіль загальною масою до 3,5 тонни), 8711 (мотоцикл) згідно з УКТ ЗЕД.

Про особливості оформлення транспортних засобів емігрантів розповів т. в. о. начальника митного поста "Запоріжжя-центральний" Запорізької митниці Міндоходів Ігор Федорець.  

-  Однак є деякі умовності та обмеження щодо пільгового митного оформлення транспортних засобів. По-перше,  емігрант повинен підтвердити факт проживання в країні вибуття не менше трьох років. По-друге, техніка повинна бути у власності емігранта не менше року в країні попереднього проживання. І по-третє, в Україні при реєстрації в МРЕВ транспортний засіб стає на тимчасовий облік на 2 роки без права відчуження, - зазначив посадовець.

У випадках оформлення громадянами транспортних засобів для власного користування, у тому числі тих, що ввозяться в Україну у зв’язку із переселенням на постійне місце проживання, рекомендуємо, в кожному конкретному випадку звертатись з оригіналами документів на митний пост "Запоріжжя-центральний" для отримання відповідної консультації (м. Запоріжжя, вул. Луначарського, 9А, телефон – 2860053, 2860315.

 

Від запоріжців до органів ДФС області надійшло 190 запитів на інформацію

Саме така кількість запитів надійшла до територіальних органів ДФС у Запорізькій області з початку поточного року. Із загальної кількості запитів у 100 випадках – це були фізичні особи, 78 – юридичні особи, 3 запити  отримано від представників засобів масової інформації, 9 запитів  надіслано від інших органів виконавчої влади, як розпоряднику інформації. Отримано поштою 175 запитів, 3  факсом, 12  електронною поштою. 

За наслідками розгляду запитів по 53 запитах на інформацію було надано роз’яснення, що вона належить до категорії інформації з обмеженим доступом,   на 108 запитів надано відповідь, 28 запитів надіслано належному розпоряднику інформації, 1 запит знаходиться на виконанні. 

Право на доступ до публічної інформації гарантується обов’язком розпорядників інформації надавати та оприлюднювати інформацію, крім випадків, передбачених законом.

Надання права доступу до публічної інформації є забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних повноважень.

 

На Запоріжжі реєстраційні номери отримали понад 760 іноземців

У Запорізькому регіоні зареєстровано 1805591 платників податків. Протягом січня-листопада поточного року зареєстровано 19118 фізичних осіб, з них іноземних громадян – 760, а отже й стільки у нас іноземців, що  планують отримувати дохід в Україні.  

З початку поточного року спеціалісти ГУ ДФС у Запорізькій області видали  745 карток платників податків. 

При ГУ ДФС у Запорізькій області функціонує Центр обслуговування іноземних платників. Основне завдання якого – постановка на податковий облік іноземців. 

Нагадуємо, що Центр обслуговування іноземних платників працює при Головному управлінні ДФС у Запорізькій області за адресою: просп. Леніна, 166. 

 

За користування надрами запорізькі   платники спрямували до бюджетів  76 млн. грн.

  З них  з початку року  до державного бюджету  надійшло  понад 33 млн. грн., до місцевих бюджетів – 42,7 млн. грн. 

 У Запорізькій області 647 платників, які користуються надрами. Більшість з них справно розраховується з бюджетом за  видобування корисних копалин. Втім, є й такі, що   ведуть свій бізнес,  користуючись  підземними  надрами, але  збір не сплачують, не подають до територіальних інспекцій розрахунки з цього збору.  

З метою оподаткування потенційних платників плати за користування надрами територіальні  органи  ГУ ДФС у Запорізькій області проводять звірки переліків СГД, яким видано спецдозволи на користування надрами відповідно до інформації Державної служби геології та надр України. За результатами звірок у січні-жовтні 2014 року до оподаткування  залучено 4 платники.

 

Екологічний  податок  поповнив   бюджети на 112 млн. грн.

Таку  суму коштів  сплатили 2568  запорізьких  платників.   Протягом січня - жовтня 2014 року до загального фонду державного бюджету  сплачено   60,1 млн. грн., до спеціального фонду державного бюджету – 12,9 млн. грн., до спеціального фонду місцевих бюджетів – 39,3 млн. грн. 

З початку  року за результатами проведених звірок переліків суб’єктів господарювання, яким надані спеціальні дозволи на викиди, спеціальне водокористування та розміщення відходів, що діють у 2014 році, отриманих від Департаменту екології та природних ресурсів Запорізької облдержадміністрації, з переліком платників, які подали декларації з екологічного податку, залучено до оподаткування 11 платників екологічного податку. 

Запорізька область і обласний центр, зокрема, постійно потребують   коштів на оздоровлення навколишнього середовища, реалізацію програм, спрямованих на покращання екологічної безпеки на підприємствах. 

 

За результатами роботи  податкової міліції області до бюджету надійшло 646 тис. гривень

Саме така сума надійшла до бюджетів усіх рівнів за минулий тиждень від роботи підрозділів податкової міліції ГУ ДФС у Запорізькій області. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за 8 кримінальними правопорушеннями, в т.ч. 2 – за ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах), 1 – за ч. 3 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення та збут фальсифікованих підакцизних товарів).

Із незаконного обігу вилучено товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 115 тис. грн., у тому числі: тютюнових виробів на 20,2 тис. грн., алкогольних напоїв на  53,5 тис. гривень, паливно-мастильних матеріалів на - 41,3 тис. гривень.

 

Викрито підприємство, яке мінімізувало податки на 3 млн. гривень 

Посадові особи одного з підприємств обласного центру займалися оптовою торгівлею електроустаткуванням. Аби мінімізувати сплату податки, вони відображали у податковій звітності підприємства безтоварні операції. Таким чином ухилились від сплати податків  на загальну суму понад 3 млн.  гривень.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС області у напрямку відпрацювання підприємств-переможців тендерів державних закупівель та ланцюгів їх постачання відносно службових осіб підприємства розпочали кримінальне провадження за ч.3  ст. 212 КК України. 

 

На  Запоріжжі виявили підприємство що приховало від держави 770 тис. грн.

Співробітники податкової міліції зацікавились одним із підприємств Запорізької області. Службові особи здійснювали фінансово-господарську діяльність, яка пов’язана з торгівлею товарами народного споживання. 

 Шляхом заниження об’єкту оподаткування, господарники ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі понад 770 тис. гривень.

За фактом ухилення від сплати податків у значних розмірах (ч. 1 ст. 212 КК України) розпочато кримінальне провадження.

 

На 73 тис. грн. товару без ліцензії вилучили запорізькі податківці 

За минулий тиждень на території м. Запоріжжя та області оперативні співробітники встановили 4 факти реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів без наявності відповідних дозвільних документів (ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення). У результаті проведених заходів з незаконного обігу вилучено підакцизні товари на суму понад 73 тис. гривень.

Також працівники оперативного управління Мелітопольської ОДПІ протягом листопада поточного  року  проводили рейди по торгівельних закладах міста та району. У ході перевірок встановлено  факти реалізації тютюнових виробів та алкогольних напоїв без наявності ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами та алкогольними напоями.

Описано та вилучено тютюнових виробів на суму 25,6 тис. грн., алкогольних напоїв на суму 56,8 тис. грн.   Доля описаного товару вирішиться в суді. 

 

Запорізькі  оперативники  виявили на АЗС порушень на 41 тис. грн.

 За минулий тиждень працівники оперативного управління ГУ ДФС у Запорізькій області на території області встановили  2 факти незаконної реалізації паливно-мастильних матеріалів. Працівники АЗС не змогли пред’явити реєстраційних та дозвільних документів на даний вид діяльності працівникам податкової міліції , адже їх не було. Таким чином із незаконного обігу вилучено дизельне пальне та бензин різних марок  на загальну суму понад 41 тис. гривень. 

 

Бердянська ОДПІ повідомляє 

ОГОЛОШЕННЯ “Шановні платники податків – юридичні особи!”

Головне управління ДФС у Запорізькій області оголошує про проведення конкурсу і запрошує прийняти участь підприємств та організацій (юридичні особи, незалежно від форми власності та податкової реєстрації на території України, що є платниками податку на додану вартість і можуть згідно із статутними документами здійснювати реалізацію майна шляхом проведення публічних (прилюдних) торгів (аукціонів) або через роздрібну торговельну мережу) для включення до Єдиного реєстру суб'єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави, по Запорізькій області, на 2015 рік.

Для участі у конкурсі суб'єкти господарювання – претенденти подають такі документи:

1) заяву про включення до Єдиного реєстру із зазначенням вартості власного капіталу, кількості працівників, наявності офіційної сторінки та/або електронної адреси в мережі Інтернет (конт.тел., тощо);

2) копію установчого документа, засвідчену суб'єктом господарювання;

3) копії ліцензій на право здійснення окремих видів господарської діяльності (за наявності);

4) довідку про власні складські приміщення або копію договору оренди складських приміщень у тому регіоні, де подається заява (по м.Запоріжжю та/або Запорізькій області);

5) копії документів, які підтверджують можливість проведення біржових торгів та аукціонів (свідоцтво про реєстрацію (акредитацію) члена біржі, власника біржового місця, брокерської контори);

6) баланс або фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва та звіт про фінансові результати за останній звітний період, що передує даті подачі документів. 

Примітка: якщо суб'єкт господарювання на дату подачі документів перебуває у Єдиному реєстрі 2014 року по Запорізькій області і протягом останнього звітного року зміни до установчого документа не вносились, завірена копія установчого документа не надається.

Конкурсні пропозиції (заява з відповідною інформацією, а також переліком визначених у оголошенні документів для участі у конкурсі) приймаються:

- на адресу відповідної Державної податкової інспекції ГУ Міндоходів у Запорізькій області за місцем реєстрації (обліку) СГ-претендетнта, як основного платника податків;

- на адресу ГУ ДФС у Запорізькій області (для суб'єктів господарювання – претендентів з інших регіонів України).

Перше засідання Конкурсної комісії по формуванню Єдиного реєстру на 2015 рік суб'єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави, по Запорізькій області, відбудеться орієнтовно 16-17 грудня 2014 року у приміщенні ГУ ДФС у Запорізькій області (м. Запоріжжя, пр. Леніна, 166).

За додатковою інформацією з питань проведення конкурсу звертатися за телефонами ГУ ДФС у Запорізькій області: тел/факс (061) 219-06-00, факс: 219-05-15 або за адресою: 69107, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 166.

 

Перевірте термін дії свого електронного ключа

- Усього з початку року більше 7 тисяч платників податків для зручного цифрового формату взаємодії з органами ДФС отримали понад 20 тисяч посилених сертифікатів електронного підпису у Пункті реєстрації користувачів Управління центру сертифікації ключів інформаційно-довідкового департаменту, - повідомила в.о.начальника Бердянської ОДПІ Олена Круц.

Олена Миколаївна звернула увагу, що до 1 листопада 2013 термін дії безкоштовних ключів складав один рік. І тільки з 1 листопада 2013 вони діють два роки. Платникам, у яких термін дії електронних ключів добігає кінця, необхідно їх поновити, щоб мати можливість подати електронну звітність без зайвого клопоту.

Адреса Пункту реєстрації користувачів Акредитованого центру сертифікації ключів: м.Бердянськ, пр.Праці, 20, каб. 219, тел. 3-86-63.

 

Бердянські міндоходівці легалізували працю понад 750 найманих працівників

За десять місяців 2014 року за результатами проведеної роботи щодо легалізації найманої праці та виявлення фактів виплати заробітної плати в «конвертах» фахівцями Бердянської ОДПІ виявлено 759 неоформлених найманих працівника. 

В результаті проведеної роботи легалізовано працю 712 найманих працівників, сума виплаченого їм доходу склала 1302,3 тис.грн. До бюджету додатково сплачено 195,3 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб та 406,1 тис.грн. єдиного соціального внеску на загальнодержавне обов'язкове страхування, - повідомила в.о.начальника Бердянської ОДПІ Олена Круц.

Крім того, протягом 2014 року до державної реєстрації в якості фізичних осіб – підприємців залучено 481 особа. Додатково до бюджету сплачено 103,2 тис.грн. податку на доходи та 76,5 тис.грн. єдиного податку.

Олена Круц наголосила, що не поведення нарахування заробітної плати найманим працівникам та відповідно несплата обов’язкових податків та внесків – це перш за все неможливість отримання працівниками соціальних гарантій. Оформлення трудових відносин в законодавчо встановленому порядку і офіційне отримання заробітної плати – це державний захист від незаконного звільнення, безпечні умови праці та ваша впевненість у завтрашньому дні.

 

Бердянські оперативники встановили ухилення від сплати податків на суму понад 700 тисяч гривень

 Оперативниками Бердянської ОДПІ встановлено факт умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «А», які протягом 2010-2014 років при здійсненні фінансово-господарської діяльності, шляхом заниження валових доходів та валових витрат, ухилились від сплати податку на прибуток на загальну суму понад 300 тис. грн. Крім того, шляхом завищення податкового кредиту з ПДВ по операціям з «фіктивними» суб’єктами господарювання ухилились від сплати ПДВ на загальну суму понад 470 тис. грн., що є значним розміром.

Слідчим управлінням за матеріалами перевірки оперативного управління Бердянської ОДПІ внесено відомості про вчинення  кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

 

Легалізація ринку підакцизних товарів

За інформацією в.о. начальника ОУ Бердянської ОДПІ Артема Кавуна, слідчим управлінням за матеріалами оперативного управління Бердянської ОДПІ внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань  за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 204 КК України, за фактом незаконного виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров’я людей. 

Крім того, на минулому тижні встановлено факт реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів без наявності будь-яких дозвільних документів. В результаті перевірки вилучені підакцизні товари на суму понад 7 тисяч гривень та складені протоколи про адміністративне правопорушення.

 

Новації законодавства

Електронне адміністрування ПДВ

Відповідно до Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України" від 31.07.2014 року N 1621-VII з 1 січня 2015 року запроваджується система електронного адміністрування ПДВ.

Вдосконалена система адміністрування податку на додану вартість стане системним рішенням для контролю нарахування, сплати і відшкодування ПДВ, ліквідації "податкових ям" та схем махінацій.

Система електронного адміністрування податку на додану вартість буде забезпечувати автоматичний облік у розрізі платників податків сум ПДВ.

Порядок електронного адміністрування податку на додану вартість встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Платникам ПДВ, починаючи з нового, 2015 року, буде автоматично відкрито рахунки в системі електронного адміністрування ПДВ. Для відкриття рахунків органи Державної фіскальної служби надсилатимуть банку, в якому відкриваються рахунки, реєстр платників, в якому буде зазначена назва платника, код ЄДРПОУ та індивідуальний податковий номер.

Всі податкові накладні будуть складатись виключно в електронному вигляді та реєструватись в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) незалежно від розміру податку в одній податковій накладній.

З 1 січня 2015 року в ЄРПН можна буде зареєструвати лише таку податкову накладну, сума ПДВ в якій, тобто величина податкового зобов'язання постачальника, не перевищуватиме певну дозволену йому суму - "ліміт реєстрації". Це сума, що розраховуватиметься автоматично конкретно для кожного платника податку на додану вартість у системі електронного адміністрування ПДВ за встановленою формулою.

На рахунки системи електронного адміністрування зараховуватимуться кошти з власного поточного рахунку платника ПДВ.

Запровадження нової системи унеможливить формування фіктивного кредиту та отримання неправомірного відшкодування ПДВ з бюджету, а це, у свою чергу, сприятиме підвищенню рівня надходжень податку до бюджету. Крім того, буде скорочено обсяг тіньової економіки в країні та витрати держави на адміністрування ПДВ.

Також з 1 січня 2015 року кількість критеріїв, які дають право на отримання автоматичного відшкодування, буде скорочено.

Зверніть увагу! Нові правила бюджетного відшкодування ПДВ не застосовуються до сум бюджетного відшкодування, які були заявлені до 1 січня 2015 року. Зазначені суми підлягають відшкодуванню згідно редакції статті 200 Податкового кодексу України, яка діє до 1 січня 2015 року.

 

Місячну звітність з ПДВ за новими формами вперше необхідно здати за грудень 2014 року

Наказом Мінфіну від 23.09.2014 № 966 «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість» затверджені наступні форми:

- податкової декларації з податку на додану вартість;

- уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок;

- розрахунку податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованих як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України.

Наказ набирає чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування.

Отже податкову декларацію з ПДВ за новою формою необхідно буде подати:

– для місячної звітності – за грудень 2014 року;

– для квартальної звітності – за I квартал 2015 року.

 

Оновлені податкова накладна і реєстр будуть застосовуватися з 1 грудня 2014 року

7 листопада оприлюднені нові форми і порядки заповнення податкової накладної та реєстру податкових накладних, затверджених наказами Мінфіну від 22.09.2014 р. № 957 та № 958.

Так, в новій формі податкової накладної додана одна графа - в результаті, замість наявних 12-ти граф, тепер маємо 13. Зазначена графа 9, як і очікувалося, передбачений для відображення обсягів постачання без урахування ПДВ, що підлягають оподаткуванню за ставкою 7%. Аналогічна графа додана і в розрахунок коригування.

У заголовній частині реєстру податкових накладних зникла рядок «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість», наявність якої з січня 2014 року було недоречним.

Крім того, розділи і та ІІ реєстру тепер включають окремі графи, передбачені для відображення як бази оподаткування, так і суми ПДВ за ставкою 7%.

Разом з тим, у розділі І реєстру виділені окремі графи для операцій, які:

- звільнені від оподаткування ПДВ (сума поставки);

- не є об'єктами оподаткування (сума поставки);

- підлягають оподаткуванню за ставкою 0 %.

Розділ ІІ реєстру, крім зазначеного вище, тепер містить нову графу «Частка, що використовується в оподатковуваних операціях». При цьому в окремі графи виділені операції, які:

- оподатковуються за основною ставкою;

- оподатковуються за ставкою 0 %.

Накази оприлюднені і вступають в силу 1 грудня 2014 року.

 

Військовий зібр

Сума орендної плати за нерухоме (рухоме) майно не оподатковується військовим збором

Цивільно-правові відносини врегульовано Цивільним кодексом України (далі – ЦКУ), відповідно до ст. 626 якого договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків.

Правові відносини про найм (оренду) визначено главою 58 ЦКУ, згідно ст. 759 якої за договором найму (оренди), наймодавець передає або зобов’язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк, за користування якого з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму (ст. 762 ЦКУ).

Разом з тим, нормами ЦКУ передбачено укладання інших цивільно-правових договорів, зокрема, договір підряду (ст. 837 ЦКУ) та договір про надання послуг (ст. 901 ЦКУ), відповідно до умов яких одна сторона (підрядник/виконавець) зобов’язується виконати роботу/надати послугу, а інша сторона (замовник) оплатити виконання зазначеної роботи/послуги, що у межах бухгалтерського обліку підтверджується первинними документами, зокрема, актами виконаних робіт (актами прийому – передачі).

Відповідно до п.п. 1.2 п. 16 прим. 1 підрозділу 10 Розділу XX Податкового кодексу України об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, зокрема у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами.

Оскільки під об’єктом оподаткування військовим збором слід розуміти дохід, який нараховується платнику податків у зв’язку з відносинами трудового найму на підставі укладених трудових договорів (контрактів) та цивільно-правових договорів, сума доходу нарахованого (отриманого, виплаченого) у вигляді орендної плати, що виплачується суб’єктом господарювання за договором оренди нерухомого (рухомого) майна фізичній особі, не є об’єктом оподаткування військовим збором.

З цим та іншими роз’ясненнями можна ознайомитися на офіційному

веб-порталі Державної фіскальної служби України у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі (дане роз’яснення у категорії 132.02).

Чи є об’єктом оподаткування військовим збором доходи, отримані ФО від іншої ФО, яка не є податковим агентом?

     Оскільки особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату (перерахування) до бюджету військового збору з доходів, визначених п.п. 1.2 п. 16 прим. 1 підрозділу 10 розділу XX ПКУ, що є об’єктом оподаткування військовим збором, є податковий агент (роботодавець), то доходи, отримані фізичною особою від іншої фізичної особи, яка не є податковим агентом, не підлягають оподаткуванню військовим збором. 

Чи підлягає оподаткуванню військовим збором сума на яку збільшено розмір добових витрат на відрядження понад встановлені норми, на підставі рішення керівництва?

     Сума на яку збільшено розмір добових витрат на відрядження понад встановлені норми на підставі рішення керівництва підлягає оподаткуванню військовим збором на загальних підставах.

 

Роз’яснення податкового законодавства

Не зволікайте зі сплатою податків!

Бердянська ОДПІ нагадує, що термін сплати податків та зборів за ІІІ квартал - не пізніше 19 листопада 2014 року! 

 

Чи оподатковується ПДФО сума середнього заробітку, виплачена працівникам, призваним на військову службу, якщо відсутній порядок проведення компенсаційних виплат з бюджету?

Відповідно до частини третьої ст. 119 Кодексу законів про працю України від 10 грудня 1971 року № 322-VIII за працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності. Виплата таких компенсацій із бюджету в межах середнього заробітку проводиться за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Згідно з п.п. «и» п.п. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами і доповненнями (далі – ПКУ) до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються сума грошової допомоги (у тому числі в натуральній формі), що надається фізичним особам або членам їхніх сімей (діти, дружина, батьки), військовослужбовцям, призваним на військову службу за призовом у зв’язку з мобілізацією, відповідно до Закону України від 20 грудня 1991 року № 2011-XII «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», та/або компенсаційні виплати з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

На даний час відсутній порядок компенсаційних виплат з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Крім того, у додатку 3 «Розподіл видатків Державного бюджету України» до Закону України від 16 січня 2014 № 719-VII «Про Державний бюджет України на 2014 рік» зазначені компенсаційні виплати не передбачені.

      Таким чином, оскільки відсутній порядок компенсаційних виплат з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, податковий агент оподатковує суму середнього заробітку, виплачену таким працівникам, на загальних підставах за ставками, визначеними п. 167.1 ст. 167 ПКУ (15% та/або 17%).

З цим та іншими роз’ясненнями можна ознайомитися на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі (дане роз’яснення у категорії 103.02).

 

Нюанси відкриття електронного рахунку платником ПДВ

Електронний рахунок відкривається платнику податку Казначейством автоматично на безоплатній основі. 

Платникам податку, які застосовують спеціальний режим оподаткування відповідно до ст. 209 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI, із змінами та доповненнями (далі - ПКУ), відкривається єдиний електронний рахунок для обліку сум податку за результатами діяльності, передбаченої зазначеною статтею, та іншої діяльності. 

Електронні рахунки відкриваються виключно на підставі реєстру платників податку, який ДФС після присвоєння особі індивідуального податкового номера платника податку надсилає Казначейству. У такому реєстрі зазначаються найменування або прізвище, ім'я та по батькові платника податку, податковий номер або номер та серія паспорта (для фізичних осіб - підприємців, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), індивідуальний податковий номер платника податку та дата реєстрації його платником податку. 

Періодичність, структура та формат обміну інформацією і реєстрами платників податку, необхідними для функціонування системи електронного адміністрування податку, визначаються ДФС та Казначейством. 

Датою початку здійснення платником податку операцій з використанням електронного рахунка є дата реєстрації його платником податку (для платників податку, зареєстрованих до 1 січня 2015 р., - 1 січня 2015 року). 

Казначейство відповідно до вимог ст. 69 ПКУ надсилає ДФС повідомлення про відкриття електронного рахунка платника податку не пізніше наступного робочого дня з дня його відкриття. Після надходження такого повідомлення ДФС інформує платника податку про реквізити його електронного рахунка. 

У разі анулювання реєстрації платника податку залишок коштів на його електронному рахунку перераховується до бюджету, а такий рахунок закривається. 

Для закриття електронних рахунків ДФС надсилає Казначейству реєстр платників податку, в якому зазначаються найменування або прізвище, ім'я та по батькові платника податку, податковий номер або номер та серія паспорта (для фізичних осіб - підприємців, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), індивідуальний податковий номер платника податку та сума податку, що підлягає перерахуванню до бюджету. 

На підставі такого реєстру Казначейство перераховує суми податку до бюджету. 

Повідомлення про закриття електронного рахунка Казначейство надсилає ДФС не пізніше наступного робочого дня з дня його закриття. 

У разі повторної реєстрації особи платником податку йому відкривається новий електронний рахунок. 

 

Формула обчислення суми податку для реєстрації податкових накладних та/або 

розрахунків коригування в Реєстрі

? Накл = ? НаклОтр + ? Митн + ? ПопРах - ? НаклВид - ? Відшкод - ? Перевищ, 

де ? НаклОтр - загальна сума податку за отриманими платником податку податковими накладними та розрахунками коригування, зареєстрованими в Реєстрі, яка визначається на підставі даних таких податкових накладних, складених за операціями, дата виникнення податкових зобов'язань за якими припадає на податковий період починаючи з 1 січня 2015 р., а також розрахунків коригування до них; 

? Митн - загальна сума податку, сплаченого платником податку безпосередньо або через уповноважену особу під час ввезення товарів на митну територію України, що визначається на підставі даних митних декларацій з урахуванням змін, внесених відповідно до аркушів коригування та додаткових декларацій, оформлених згідно із статтею 261 Митного кодексу України, виходячи із сум податку, сплачених починаючи з 1 січня 2015 р. під час ввезення товарів на митну територію України; 

? ПопРах - загальна сума поповнення електронного рахунка з поточного рахунка платника податку, що визначається на підставі даних, які надійшли до ДФС від Казначейства, щодо сум коштів, перерахованих платником податку з власного поточного рахунка на електронний рахунок починаючи з 1 січня 2015 р.; 

? НаклВид - загальна сума податку за виданими платником податку податковими накладними та розрахунками коригування, зареєстрованими у Реєстрі, яка визначається на підставі даних таких податкових накладних за операціями, дата виникнення податкових зобов'язань за якими припадає на податковий період починаючи з 1 січня 2015 р., а також розрахунків коригування до них; 

? Відшкод - загальна сума податку, заявлена платником податку до бюджетного відшкодування, що визначається на підставі задекларованих до відшкодування на поточний рахунок платника податку сум від'ємного значення податку, розрахованих за операціями, здійсненими після 1 січня 2015 р., згідно з податковими деклараціями з податку та уточнюючими розрахунками до них, поданими контролюючому органу, починаючи з податкової звітності за: 

січень 2015 р. - для платників податку, що застосовують місячний звітний період; 

I квартал 2015 р. - для платників податку, що застосовують квартальний звітний період; 

? Перевищ - загальна сума перевищення податкових зобов'язань, зазначених платником податку у поданих контролюючому органу податкових деклараціях з податку, суми податку, зазначеної у складених таким платником податкових накладних, зареєстрованих у Реєстрі, яка визначається як різниця між: 

сумами податкових зобов'язань за операціями з постачання товарів (послуг) та отримання послуг від нерезидента, місцем постачання яких визначено митну територію України, здійсненими після 1 січня 2015 р., та їх подальшого коригування згідно із статтею 192 Податкового кодексу України, задекларованими платником у податкових деклараціях з податку (поданих контролюючому органу починаючи з податкової звітності за січень 2015 р. для платників податку, що застосовують місячний звітний період, за I квартал 2015 р. - для платників податку, що застосовують квартальний звітний період) з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до них; 

сумами податку, зазначеними платником податку в податкових накладних, що складені за такими операціями (в тому числі податкових накладних, які не видаються отримувачу, а також складених під час отримання послуг від нерезидента, місцем постачання яких визначено митну територію України), здійсненими після 1 січня 2015 р., та розрахунків коригування до них, зареєстрованих в Реєстрі. 

ДФС обчислює суму податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Реєстрі, а також оприлюднює на офіційному веб-сайті алгоритми обрахунку показників формули обчислення зазначеної суми та джерела їх формування. 

Показники обліковуються в розрізі платників податку наростаючим підсумком: 

з 1 січня 2015 р. - для платників, що зареєстровані платниками податку до 1 січня 2015 р.; 

з дати реєстрації платником податку, зазначеної у реєстрі платників податку, - для платників, що зареєстровані платниками податку після 1 січня 2015 року. 

Якщо обчислена сума є меншою, ніж сума податку в податковій накладній, яку платник податку повинен зареєструвати в Реєстрі, такий платник перераховує необхідну суму коштів з поточного рахунка на електронний рахунок. 

Платник податку має право отримувати у ДФС інформацію про стан свого електронного рахунка, а також суму податку, на яку він має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Реєстрі.

 

Порядок та терміни подання звіту про рух валютних цінностей за рахунком, відкритим за межами України на підставі ліцензії НБУ та відповідальність за його неподання

Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року №15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» здійснення операції з відкриття рахунків в іноземних банках вимагає отримання резидентом України індивідуальної ліцензії.

Порядок видачі індивідуальної ліцензії регулюється Положенням про порядок та умови видачі Національним банком України резидентам індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 14 жовтня 2004 року № 485.

Зокрема, згідно з п.6.3 гл.6 Положення №485 власник ліцензії не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним періодом (першим звітним місяцем є місяць видачі ліцензії), зобов’язаний подавати управлінню Національного банку України та контролюючому органу, у якому власник ліцензії зареєстрований як платник податків, щомісячний, а фізична особа, яка не є підприємцем, - піврічний звіт про рух валютних цінностей за рахунком (рахунками). Разом із звітом подається розшифровка за проведеними за рахунком (рахунками) операціями з відображенням відповідних статей зарахування і списання (крім фізичної особи, яка не є підприємцем) та копії банківських виписок за рахунком (рахунками).

При цьому, розміщення власником ліцензії валютних цінностей на рахунку та/або проведення через цей рахунок інших операцій без отримання ліцензії, та/або порушення вимог цього Положення тягне за собою відповідальність згідно із законодавством України та цього Положення.

Зокрема, відповідно постанови Правління Національного банку України від 8 лютого 2000 року №49 «Про затвердження Положення про валютний контроль» несвоєчасне подання, приховування або перекручення встановленої Національним банком звітності про валютні операції тягне за собою накладення штрафу в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Інформацію стосовно бізнес-партнерів можна отримати на офіційному веб-порталі ДФС України

На офіційному веб-порталі ДФС України (www.sfs.gov.ua) функціонує банер «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера», який знаходиться на головній сторінці веб-порталу.

Зокрема, для перевірки надійності ділового партнера достатньо знати його код ЄДРПОУ або його назву.

 

Про поставки товарів з території (на територію) ВЕЗ «Крим»

Поставка товарів з території ВЕЗ «Крим» на іншу територію України з метою їх вільного обігу здійснюється у митному режимі імпорту із застосуванням норм законодавства України про державний санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фіто-санітарний, екологічний, радіологічний контроль, інших заходів тарифного і нетарифного регулювання.

Поставка товарів, що мають митний статус українських товарів, з іншої території України на територію ВЕЗ «Крим» прирівнюється до митного режиму експорту, в тому числі для цілей тарифного та нетарифного регулювання.

З цим та іншими роз’ясненнями можна ознайомитися у загальнодоступному інформаційно - довідковому ресурсі (веб – портал ДФС, вкладинка «Інформаційно - довідковий ресурс», дане роз’яснення у категорії 207.04).

 

Податок на додану вартість.

Законом України від 31 липня 2014 року N 1621 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України" внесено ряд змін до Податкового кодексу, які стосуються податку на додану вартість та  суттєво змінюють його адміністрування. 

Які визначальні  зміни відбудуться для  платників податків на додану вартість з 1 січня 2015 року?

Статтею 49 Податкового кодексу України встановлено, що податкова звітність з податку на додану вартість подається до контролюючого органу всіма платниками в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб.

Отже, починаючи з 1 січня 2015 року усі платники ПДВ звітуватимуть виключно в електронній формі. 

При цьому подання декларацій в паперовій формі з 1 січня 2015 року не передбачено.

Які  особи будуть підлягати обов’язковій реєстрації платником ПДВ в 2015 році ?

Починаючи з 1 січня 2015 року обов’язковій реєстрації платниками ПДВ підлягають особи, у яких загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів або послуг, що підлягають оподаткуванню, нарахована або сплачена такій особі протягом 12 календарних місяців перевищує 1 мільйон грн. без ПДВ. 

Які зміни відбудуться з 1 січня 2015 року при складанні податкових накладних? 

З 1 січня 2015 року скасовано паперові форми податкових накладних. Платник податку зобов'язаний надати покупцю податкову накладну, складену в електронній формі та зареєструвати її в Єдиному реєстрі. 

Чи всі податкові накладні складені після 01 січня 2015 року підлягають реєстрації  в Єдиному реєстрі податкових накладних?

З 1 січня 2015 року реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних підлягатимуть всі податкові накладні незалежно від розміру суми податку на додану вартість в одній податковій накладній.

 

Для платників АТО

Чи здійснюються перевірки СГ у період та на території проведення антитерористичної  операції (АТО)?

Відповідно до ст. 3 Закону України від 02 вересня 2014 року № 1669-VII «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної  операції» (далі – Закон), який набрав чинності з 15.10.2014, органам і посадовим особам, уповноваженим законами здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, у період та на території проведення антитерористичної  операції тимчасово забороняється проведення планових та позапланових перевірок суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у зоні проведення антитерористичної операції, крім позапланових перевірок суб’єктів господарювання, що відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності віднесені до суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику.

При цьому п. 5 ст. 11 «Перехідні положення» Закону передбачено затвердження Кабінетом Міністрів України у десятиденний строк з дня опублікування Закону переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція, розпочата відповідно до Указу Президента України ”Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України» від 14 квітня 2014 року № 405/2014, у період з 14 квітня 2014 року до її закінчення, та затвердження у десятиденний строк з дня закінчення антитерористичної операції – остаточного переліку.

 

Чи мають право ФОП – платники ЄП, які перебувають на обліку в Донецькій та Луганській областях, не подавати податкову звітність та не сплачувати податки, збори, платежі на час проведення антитерористичної  операції?

У зв’язку з терористичною загрозою та ситуацією, що склалася у Донецькій та Луганській областях, з урахуванням численних звернень платників податків, листом Міністерства доходів і зборів України від 07.07.2014 № 16042/7/99-99-19-03-02-17 надані роз’яснення про перенесення граничних строків подання податкової декларації. Зокрема, граничні строки подання платниками податків податкової звітності можуть бути збільшені на період дії обставин непереборної сили. Для цього платник податків зобов’язаний звернутися до контролюючого органу за місцезнаходженням із відповідною заявою та документальним підтвердженням, отриманим від Торгово-промислової палати України, протягом тридцяти календарних днів, наступних за днем закінчення обставин непереборної сили.

Також листом Міністерства доходів і зборів України від 01.07.2014 №15472/7/99-99-25-01-17 проінформовано про зміну строків сплати податків та особливості списання податкового боргу, що виник внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

Слід зазначити, що вказані листи оприлюднено на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України (www.minrd.gov.ua.).

Як особам, які переселилася з території проведення АТО (Луганськ, Донецьк, тощо) та тимчасово проживають в інших областях України та м. Києві зареєструватись ФОП?

Відповідно до ст. 4 Закону України від 02 вересня 2014 року № 1669-VII «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» для осіб, які зареєстровані та переселилися з території проведення антитерористичної операції в період її проведення, реєстрація фізичної особи – підприємця здійснюється державними реєстраторами за адресою тимчасового проживання без вимоги державних реєстраторів реєстраційних служб територіальних органів Міністерства юстиції України в областях та місті Києві наявності реєстрації про місця проживання за місцем проведення реєстраційних дій.

Установлено, що проведення реєстраційних дій щодо зміни місцезнаходження юридичних осіб та місця проживання фізичних осіб – підприємців, місцезнаходженням/місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції, здійснюється щодо юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців державними реєстраторами реєстраційних служб територіальних органів Міністерства юстиції України в областях та місті Києві.

Як здійснити перереєстрацію СГ в контролюючих органах у разі зміни місцезнаходження /місця проживання з території проведення АТО (Луганськ, Донецьк, тощо) на місцезнаходження/місце проживання в областях України та м. Києві?

Пунктом 66.3 статті 66 Податкового кодексу України визначено, що у разі проведення державної реєстрації зміни місцезнаходження/місця проживання платника податків, внаслідок якої змінюється адміністративно-територіальна одиниця та контролюючий орган, в якому перебуває на обліку платник податків, а також у разі зміни податкової адреси платника податків, контролюючими органами за попереднім та новим місцезнаходженням/місцем проживання платника податків проводяться процедури відповідно зняття з обліку/взяття на облік такого платника податків.

 Підставою для зняття з обліку платника податків в одному контролюючому органі і взяття на облік в іншому є надходження хоча б до одного з цих органів даних, що свідчать про належну державну реєстрацію таких змін органами державної реєстрації, проведену відповідно до Закону.

Таким чином, переведення на обслуговування суб’єктів господарювання до відповідного контролюючого органу може бути здійснено у разі державної реєстрації зміни місцезнаходження/місця проживання в ЄДР і надходження із ЄДР відповідних відомостей до ДФС України.

Слід зазначити, що відповідно до абзаців другого та третього статті 4 Закону України від 02.09.2014 № 1669-V1I «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», проведення реєстраційних дій щодо зміни місцезнаходження юридичних осіб та місця проживання фізичних осіб - підприємців, місцезнаходженням/місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції, здійснюється щодо юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців державними реєстраторами реєстраційних служб територіальних органів Міністерства юстиції України в областях та місті Києві. 

Проведення реєстраційних дій, пов’язаних із зміною складу засновників (учасників) та керівника юридичної особи, місцезнаходженням якої є територія проведення антитерористичної операції, на період її проведення забороняється.

Процедури переведення платника податків на обслуговування з одного контролюючого органу до іншого (взяття на облік/зняття з обліку) регламентуються нормами Розділу X Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29.12.2011 за № 1562/20300, в редакції наказу Міністерства фінансів України від 22.04.2014 № 462, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.05.2014 за № 503/25280 (далі - Порядок).

Взяття на облік у контролюючому органі за новим місцезнаходженням (зміна основного місця обліку) здійснюється протягом місяця після отримання документів про зміну місцезнаходження.

Якщо до дати спливу одного місяця після отримання документів про зміну місцезнаходження платника податків контролюючий орган за новим місцезнаходженням не здійснив взяття такого платника на облік (основне місце обліку), то взяття на облік за новим місцезнаходженням (місцем проживання) здійснюється автоматично у день спливу такого строку.

При цьому повідомляємо, що у зв’язку з проведенням антитерористичної операції на території Донецької і Луганської областей платників податків із деяких територій, які знаходяться в стані збройного конфлікту, тимчасово обслуговуватимуть в інших податкових інспекціях зазначених областей. Інформація щодо простою у деяких податкових інспекціях та зміни місця обслуговування платників податків оновлюється на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України (http://sfs.gov.ua/baneryi/informatsiya-dlya-shodu-ukraini).

 

Податок на додану вартість

Реєстрація в Єдиному реєстрі податкових накладних

Чи може платник податку подати податкову накладну та/або розрахунок коригування контролюючим органам в електронній формі без укладання договору про визнання електронних документів?

Відповідно до п.1 Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. №1246 (далі – Порядок №1246) подання податкової накладної та/або розрахунку коригування Державній податковій службі в електронній формі здійснюється відповідно до Порядку підготовки і подання податкових документів в електронній формі засобами телекомунікаційного зв’язку, затвердженого Державною податковою службою.

Згідно з п.2 Порядку №1246 внесення відомостей, що містяться у податковій накладній та/або розрахунку коригування, до Реєстру (далі - реєстрація) здійснюється шляхом подання протягом операційного дня зазначених документів в електронній формі Державній податковій службі з використанням електронного цифрового підпису та внесення відповідних відомостей до Реєстру.

Наказом ДПА України від 10.04.08 №233, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.04.08 за №320/15011, затверджено Інструкцію з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку (далі – Інструкція).

Згідно з п.1 р.ІІІ Інструкції податкові документи в електронному вигляді можуть бути надіслані до органів ДПС засобами телекомунікаційного зв’язку за звітні періоди у терміни, визначені законодавством для відповідних податкових документів у паперовій формі.

Відповідно до п.1 р.ІІ Інструкції платник податків здійснює формування та подання податкових документів в електронному вигляді відповідно до законодавства із застосуванням спеціалізованого програмного забезпечення формування податкових документів, засобу криптографічного захисту інформації (далі – КЗІ), керуючись цією Інструкцією та договором.

Відповідно до п.2 р.ІІ Інструкції для подання податкових документів до органів ДПС в електронному вигляді платник податків повинен мати:

спеціалізоване програмне забезпечення для формування податкових документів в електронному вигляді у затвердженому форматі (стандарті); 

доступ до мережі Інтернет та можливість відправлення/приймання електронних повідомлень по електронній пошті;

КЗІ (сумісний за форматами даних із засобами КЗІ, що використовуються в органах ДПС);

чинні посилені сертифікати відкритих ключів, сформованих акредитованим центром сертифікації ключів для платника податків та уповноважених посадових осіб платника податків, підписи яких є обов’язковими для податкової звітності у паперовій формі.

Враховуючи вищевикладене, платник податку (в тому числі, який належить до великих, середніх або малих підприємств) може подати податкову накладну та/або розрахунок коригування контролюючим органам в електронній формі виключно засобами телекомунікаційного зв’язку, за умови, що з контролюючим органом укладено договір про визнання електронних документів, а також проведено обмін посиленими сертифікатами відкритих ключів, сформованими акредитованим центром сертифікації ключів.

Яким чином покупець може звірити дані отриманої податкової накладної на відповідність з даними Єдиного реєстру?

Згідно з п. 201.10 ст. 201 р.V Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями (далі - ПКУ) порядок ведення Єдиного реєстру податкових накладних встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

Зокрема, вказаний порядок затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року №1246 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних» (далі - Порядок №1246).

Зазначеним Порядком №1246 передбачено, що з метою отримання інформації, що міститься у Єдиному Реєстрі податкових накладних (далі - Реєстр), покупець складає запит за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення в електронному вигляді у форматі (відповідно до стандарту), затвердженому Державною податковою службою, та надсилає його засобами телекомунікаційного зв’язку Державній податковій службі. 

На запит покупця стосовно надання інформації, що міститься у Реєстрі, видається: 

про податкову накладну та/або розрахунок коригування - витяг з Реєстру; 

про податкову накладну, до якої на дату надходження такого запиту зареєстровано розрахунок коригування, - витяг, що містить відомості про податкову накладну та відповідний розрахунок коригування; 

про розрахунок коригування до податкової накладної - витяг, що містить відомості про податкову накладну та відповідний розрахунок коригування. 

Запит щодо надання відомостей про податкові накладні та/або розрахунки коригування з Реєстру складається у форматі (відповідно до стандарту), затвердженому Державною податковою службою, за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення. 

На запит накладаються електронні цифрові підписи посадових осіб платника податку у такому порядку: першим - електронний цифровий підпис головного бухгалтера (бухгалтера) або електронний цифровий підпис керівника; другим - електронний цифровий підпис, що є аналогом відбитка печатки покупця. 

За відсутності у покупця посади бухгалтера електронні цифрові підписи посадових осіб платника податку накладаються у такому порядку: першим - електронний цифровий підпис керівника; другим - електронний цифровий підпис, що є аналогом відбитка печатки покупця. 

Покупець, що є фізичною особою - підприємцем, накладає електронний цифровий підпис у такому порядку: першим - електронний цифровий підпис платника податку, другим - електронний цифровий підпис, що є аналогом відбитка печатки покупця. 

Запит покупця в електронній формі підлягає шифруванню та надсилається Державній податковій службі засобами телекомунікаційного зв’язку з урахуванням вимог Законів України «Про електронний цифровий підпис» та «Про електронні документи та електронний документообіг». Примірник запиту в електронній формі зберігається у покупця. 

Державна податкова служба після надходження від покупця запиту в електронній формі проводить його розшифрування, перевіряє електронний цифровий підпис, визначає відповідність електронного документа формату (стандарту), затвердженому Державною податковою службою. 

Державна податкова служба здійснює пошук зазначеної у запиті податкової накладної та/або розрахунку коригування та складає витяг з Реєстру, у якому наводяться відомості щодо податкової накладної та розрахунку коригування. Зазначений витяг надсилається покупцеві не пізніше операційного дня, що настає за днем надходження запиту.

На зазначений витяг накладається електронний підпис Державної податкової служби, який після шифрування надсилається на електронну адресу, зазначену в запиті покупця.

Який порядок реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних у разі її виписки філією, якій делеговано таке право?

Якщо податкова накладна складається філією, якій делеговано право виписки податкової накладної, то головне підприємство – платник ПДВ повинно отримати засоби електронного підпису (електронний цифровий підпис посадової особи, якій делеговано право підпису податкової накладної та електронний цифровий підпис, що є аналогом відбитка печатки продавця, який зареєстрований платником ПДВ) в акредитованих центрах сертифікації ключів для такої філії та подати до контролюючого органу за місцем його реєстрації як платника ПДВ їх посилені сертифікати.

В такому випадку філія самостійно здійснює реєстрацію податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних. Податкова накладна буде підписуватися посадовими особами філії (відокремленого підрозділу), порядок накладання електронного цифрового підпису наступний: першим - електронний цифровий підпис посадової особи, якій делеговано право підпису податкової накладної; другим - електронний цифровий підпис, що є аналогом відбитка печатки продавця, який зареєстрований платником ПДВ.

Чи має можливість покупець отримати в органах державної фіскальної служби інформацію про те, якій особі належить електронний цифровий підпис, що накладається на податкову накладну при її реєстрації у Єдиному реєстрі податкових накладних?

Платник податку – покупець, який склав запит за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення в електронному вигляді у форматі (відповідно до стандарту), затвердженому наказом Міністерства доходів і зборів України №729 від 29.11.2013 та надіслав його засобами телекомунікаційного зв’язку Державній фіскальній службі, повинен отримати автоматично сформований витяг з Єдиного реєстру податкових накладних, у якому наводяться відомості щодо податкової накладної/ розрахунку коригування, та який містить відомості про ПІБ особи, яка склала податкову накладну/розрахунок коригування. 

Протягом якого часу платник ПДВ має право зареєструвати податкову накладну та/або розрахунок коригування до неї у Єдиному реєстрі податкових накладних?

Відповідно до п.201.10 ст.201 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних здійснюється не пізніше п’ятнадцяти календарних днів, наступних за датою їх складання.

Чи підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкова накладна та розрахунок коригування до неї, які повинні були бути зареєстровані в такому реєстрі, але по закінченню 15-денного терміну так і не були зареєстровані?

По закінченню 15 календарних днів за датою виписки податкової накладної платник податку втрачає можливість реєстрації в Єдиному реєстрі не тільки такої податкової накладної, а й будь-яких розрахунків коригування до неї.

Відсутність факту реєстрації платником податку - продавцем товарів/послуг податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних та порушення порядку заповнення податкової накладної не дає права покупцю на включення сум податку на додану вартість до податкового кредиту та не звільняє продавця від обов’язку включення суми податку на додану вартість, вказаної в податковій накладній, до суми податкових зобов’язань за відповідний звітний період. 

Також не надасть права покупцю на внесення змін до податкового кредиту і розрахунок коригування до такої податкової накладної, але це не звільнятиме продавця від необхідності збільшення своїх податкових зобов’язань у разі перегляду цін за такою поставкою.

Чи має право постачальник - платник ПДВ при зменшенні суми компенсації на його користь зменшити податкові зобов’язання з ПДВ, якщо розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної не зареєстрований в Єдиному реєстрі податкових накладних?

При зменшенні суми компенсації на користь постачальника - платника ПДВ такий постачальник має право зменшити податкові зобов’язання з ПДВ тільки на підставі виписаного розрахунку коригування до податкової накладної, за умови, що розрахунок коригування, у разі якщо він підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних, в ньому зареєстрований.

Чи має право особа, реєстрацію платника ПДВ якої анульовано, зареєструвати складені податкові накладні та/або розрахунки коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних, якщо з дати їх виписки ще не минуло 15 календарних днів?

Особа, реєстрацію платника ПДВ якої анульовано, має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних, за умови, що з дати їх виписки минуло не більше 15 календарних днів.

Чи підлягає окремій реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних додаток 1 до податкової накладної?

Пунктом 11 підр. 2 р. ХХ Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) запроваджено реєстрацію податкових накладних платниками ПДВ – продавцями в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН).

Відповідно до п. 7 та п. 16 Порядку заповнення податкової накладної (далі – Порядок), затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 14.01.2014 № 10 (далі – наказ № 10), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.01.2014 за № 185/24962, податкові накладні підлягають реєстрації у ЄРПН в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. При цьому у верхній лівій частині податкової накладної робиться відповідна помітка «Х».

Крім того, пунктом 16 Порядку визначено, що у разі якщо частка товару/послуги не містить відокремленої вартості, перелік (номенклатура) частково поставлених товарів зазначається в додатку 1 до податкової накладної і в повній вартості враховується у податковій накладній та загальних податкових зобов’язаннях.

Водночас згідно із затвердженою наказом № 10 формою додатку 1 до податкової накладної, такий додаток не має порядкового номеру та інших обов’язкових реквізитів, вказаних у податковій накладній та розрахунку коригування до податкової накладної.

Таким чином, додаток 1 до податкової накладної не вважається окремим від такої накладної податковим документом та окремо в ЄРПН не реєструється.

Яким чином зареєструвати податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних з 23-ї до 0 годин?

Подавати накладну до реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних потрібно з 0 до 23-ї години.         

Чи можливо з Єдиного реєстру податкових накладних вилучити податкову накладну та/або розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до неї, якщо вони не підлягають реєстрації в такому реєстрі, але помилково зареєстровані платником податку?

Чинним законодавством не передбачено можливості вилучення з Єдиного реєстру податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до неї, у тому числі, якщо вони не підлягають реєстрації в такому реєстрі, але помилково зареєстровані платником податку.

Чи підлягають реєстрації у Єдиному реєстрі податкових накладних податкові накладні, виписані на операції з постачання товарів/послуг, які звільненні від сплати ПДВ (в тому числі і товарів, ввезених на митну територію України)?

Податкові накладні, виписані на операції з постачання товарів, ввезених на митну територію України, та які підлягають звільненню від оподаткування ПДВ, починаючи з 1 січня 2012 року підлягають реєстрації у Єдиному реєстрі податкових накладних в загальновстановленому порядку.

Чи може бути виключена з Єдиного реєстру помилково сформована податкова накладна?

     Узагальнюючою податковою консультацією щодо окремих питань відображення у податковому обліку з податку на додану вартість звітного періоду податкових накладних, виписаних у попередніх періодах, та формування на їх підставі податкового кредиту, затвердженою наказом ДПС України від 16.02.12 №127, визначено, що якщо показники документа, вказані платником при його реєстрації в Єдиному реєстрі, не відповідають тим, що містяться у податковій накладній, такий документ не може бути виключений з Єдиного реєстру і не може бути підставою для формування податкового кредиту покупцем. При цьому платник має право зареєструвати в Єдиному реєстрі правильно оформлену податкову накладну, яка підлягає включенню до реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та відображенню у деклараціях контрагентів.

Чи є підставою для проведення контролюючими органами документальної позапланової виїзної перевірки продавця/покупця виявлення розбіжностей даних податкової накладної та Єдиного реєстру податкових накладних?

     Виявлення розбіжностей даних податкової накладної та Єдиного реєстру податкових накладних є підставою для проведення контролюючими органами документальної позапланової виїзної перевірки продавця та у відповідних випадках покупця товарів/послуг. 

 

Готівкові розрахунки

Яка передбачена відповідальність за неподання інформації по дротових або бездротових каналах зв’язку?

Відповідно до п. 9 ст. 17 Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 265), за порушення вимог Закону № 265 до суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції за товари (послуги), за рішенням відповідних органів державної податкової служби України застосовуються фінансові санкції у таких розмірах, зокрема десять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – в разі неподання до органів державної податкової служби звітності, пов’язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій, розрахункових книжок та копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків з реєстраторів розрахункових операцій по дротових або бездротових каналах зв’язку, в разі обов’язковості її подання.

Законом України від 21.06.2013 № 357-VII «Про внесення змін до Розділу II Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України» щодо відстрочення настання відповідальності за неподання електронної звітності» встановлено, що фінансова санкція встановлена п. 9 ст. 17 Закону № 265 застосовується до суб’єктів господарювання з 1 січня 2014 року.

Таким чином, з 1 січня 2014 року у разі виявлення під час проведення перевірки неподання інформації по дротових або бездротових каналах зв’язку до суб’єкта господарювання застосовується штрафна санкція у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне таке неподання.

Крім того, зазначене порушення, вчинене особами, які здійснюють розрахункові операції, і посадовими особами відповідно до ст. 155 прим. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 1984 року № 8073-X –   тягне за собою накладення штрафу на осіб, які здійснюють розрахункові операції, від двох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, –  тягнуть за собою накладення штрафу на осіб, які здійснюють розрахункові операції, від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Копію якого документа необхідно подати суб’єкту господарювання до контролюючого органу для підтвердження права власності або права на розміщення господарської одиниці з метою реєстрації реєстратора розрахункових операцій?

Відповідно до глави 2 розд. II Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 28.08.2013 № 417 (далі – Порядок), для реєстрації реєстратора розрахункових операцій (далі – РРО) суб’єкт господарювання подає до органу доходів і зборів, зокрема копію документа на право власності або іншого документа, що дає право на розміщення господарської одиниці, де буде використовуватися РРО.

Відповідно до п. 3 розд. 1 Положення про форму та зміст розрахункових документів, затвердженого наказом ДПА України від 01.12.2000 № 614 із змінами і доповненнями (далі – Положення), господарська одиниця - стаціонарний або пересувний об’єкт, у т. ч. транспортний засіб, де реалізуються товари чи надаються послуги та здійснюються розрахункові операції.

Назва господарської одиниці - назва, яка зазначена в дозволі на розміщення господарської одиниці (договорі оренди, іншому документі на право власності або користування господарською одиницею).

Частинами другою і третьою ст. 9 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зі змінами та доповненнями передбачено, що підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, що фіксують факт здійснення господарської операції. Документами при здійсненні операцій з оперативної оренди є: договір, оформлений належним чином; акт прийому-передачі майна (наприклад, передача автотранспорту в оперативну оренду); акт прийому-передачі наданих послуг (оренда автотранспорту).

При передачі автомобіля в оренду орендодавець повинен надати орендареві відповідну технічну документацію на такий транспортний засіб.

Отже, документом, що дає право на розміщення господарської одиниці, де буде використовуватися РРО, може бути договір оренди, акт прийому-передачі майна або інший документ на право власності або користування господарською одиницею.

Яким чином здійснюється скасування реєстрації КОРО? 

Відповідно до розділу 3 Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, затвердженого наказом Міндоходів від 28.08.2013 № 417, скасування книги обліку розрахункових операцій (далі – книга ОРО) на РРО здійснюється одночасно із скасуванням реєстрації РРО або за заявою суб’єкта господарювання (у разі викрадення, втрати, непридатності для користування тощо).

 Рішення про скасування реєстрації книги ОРО на РРО може бути прийнято керівником органу доходів і зборів за місцем реєстрації РРО, якщо порушено цілісність засобу контролю, встановленого на книгу ОРО на РРО, та/або виявлено факт опломбування книги ОРО на РРО підробленим засобом контролю або таким, номер якого не збігається з номером, зазначеним у реєстраційній заяві.

У разі прийняття рішення про скасування реєстрації книги ОРО на РРО посадова особа органу доходів і зборів не пізніше наступного робочого дня з дня виникнення підстав вносить відповідні дані до інформаційної системи Міндоходів та здійснює запис на титульній сторінці книги ОРО на РРО (у разі її наявності) щодо скасування реєстрації книги ОРО, який засвідчує підписом та печаткою органу доходів і зборів.

Заяву про скасування книги ОРО за формою № 2 КОРО (далі – заява) суб’єкт господарювання подає до органу доходів і зборів за місцем реєстрації книги ОРО не пізніше двох робочих днів з дня виникнення підстави для скасування.

Форма заяви затверджена наказом Міністерства доходів і зборів України від 28.08.2013 № 417.

Посадова особа органу доходів і зборів не пізніше наступного робочого дня з дня отримання заяви проводить скасування реєстрації книги ОРО шляхом внесення даних до інформаційної системи Міндоходів.

У разі викрадення книги ОРО суб’єкт господарювання разом із заявою надає до органу доходів і зборів копію відповідного документа органу внутрішніх справ.

У разі скасування реєстрації книги ОРО на господарську одиницю посадова особа органу доходів і зборів здійснює запис на титульній сторінці книги ОРО (у разі її наявності) щодо скасування реєстрації, який засвідчує підписом та печаткою органу доходів і зборів.

Чи поширюється обмеження щодо граничної суми розрахунків, встановлене у розмірі 150000 грн. на розрахунки суб’єкта господарювання з фізичними особами на виплату дивідендів?

Пунктом 1 постанови Правління Національного банку України від 06.06.2013 № 210 «Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою» (далі – Постанова) встановлено граничну суму розрахунків готівкою фізичної особи з підприємством (підприємцем) протягом одного дня за товари (роботи, послуги) у розмірі 150000 гривень.

Згідно з п. 2.3 глави 2 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 637 (далі – Положення), підприємства (підприємці) мають право здійснювати розрахунки готівкою з фізичною особою в межах 150000 гривень протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами. При цьому кількість фізичних осіб, з якими здійснюються розрахунки, протягом дня не обмежується.

Вимоги щодо обмеження готівкових розрахунків фізичної особи з підприємством (підприємцем), які установлені пунктом 1 Постанови та п. 2.3 глави 2 Положення, стосуються розрахунків за правочинами, предметом яких є будь-які матеріальні та нематеріальні блага, які можуть бути оцінені в грошовій формі, в тому числі виплат суб’єктами господарювання дивідендів фізичним особам.

Чи поширюється обмеження щодо граничної суми розрахунків, встановлене у розмірі 150000 грн. на розрахунки суб’єкта господарювання з фізичною особою? 

Пунктом 1 постанови Правління Національного банку України від 06.06.2013 № 210 «Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою» (далі – Постанова № 210) встановлено граничну суму розрахунків готівкою фізичної особи з підприємством (підприємцем) протягом одного дня за товари (роботи, послуги) у розмірі 150000 гривень.

Згідно з пунктом 2.3 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 637 (далі – Положення № 637), підприємства (підприємці) мають право здійснювати розрахунки готівкою з фізичною особою в межах 150000 гривень протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами. При цьому кількість фізичних осіб, з якими здійснюються розрахунки, протягом дня не обмежується.

Вимоги щодо обмеження готівкових розрахунків фізичної особи з підприємством (підприємцем), установлені пунктом 1 Постанови № 210 та пунктом 2.3 глави 2 Положення № 637, стосуються розрахунків за правочинами, предметом яких є будь-які матеріальні та нематеріальні блага, які можуть бути оцінені в грошовій формі, розрахунків за договорами, надання чи повернення позики, в тому числі за виплачену та повернену поворотну фінансову допомогу.

 

Роз’яснення з питань митного законодавства

Чи існують обмеження щодо переміщення через митний кордон України громадянами дисків для лазерних систем зчитування? 

Згідно із ч. 1 ст. 365 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року № 4495-VI зі змінами та доповненнями (далі - МКУ) громадяни за умови дотримання вимог МКУ та інших актів законодавства України можуть переміщувати через митний кордон України будь-які товари, крім тих, що заборонені до ввезення в Україну (у тому числі з метою транзиту) та вивезення з України.

Відповідно до ч. 2 ст. 5 Закону України від 17січня 2001 року № 2953-ІІІ «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування» зі змінами та доповненнями (далі – Закон 2953) експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва без ліцензії забороняється.

Разом з тим, ст. 2 Закону 2953 передбачено, що дія Закону 2953 не поширюється на диски для лазерних систем зчитування, які не є об’єктами експорту/імпорту, що ввозяться або вивозяться, пересилаються в міжнародних поштових та експрес-відправленнях фізичними особами в кількості, яка не перевищує двадцяти примірників.

Які документи необхідно мати на транспортний засіб, право власності на який належить іншій особі (юридичній або фізичній), при тимчасовому виїзді за кордон? 

Особливості тимчасового вивезення (пересилання) громадянами-резидентами товарів (у тому числі транспортних засобів особистого користування) за межі митної території України визначені ст. 372 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року № 4495-VI зі змінами та доповненнями, відповідно до якої тимчасове вивезення за межі митної території України транспортних засобів особистого користування здійснюється без надання органу доходів і зборів зобов’язання про зворотне ввезення.

Порядок допуску транспортних засобів (далі – ТЗ) до поїздки за кордон регламентовано пунктами 50-55 Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 року № 1388, зі змінами (далі – Порядок 1388).

Відповідно до Порядку 1388 до поїздки за кордон допускаються ТЗ, на які видані реєстраційні документи відповідно до Конвенції про дорожній рух від 1968 року та номерні знаки, серіям яких присвоєні літери латинського алфавіту.

Зокрема, згідно з п. 51 Порядку 1388 у разі відсутності права власності на ТЗ оформлення документів для поїздок за кордон здійснюється на підставі заяви власника ТЗ або документів, що підтверджують право користування і (або) розпорядження ТЗ. Особам, що здійснюють поїздку за кордон, на період поїздки за їх бажанням видаються свідоцтва про реєстрацію на їх ім’я. Свідоцтво про реєстрацію, видане на ім’я власника ТЗ, і документи, які підтверджують право користування і (або) розпорядження ТЗ, зберігаються у відповідних підрозділах Державтоінспекції. Видане на період поїздки за кордон свідоцтво про реєстрацію підлягає поверненню відповідному підрозділу Державтоінспекції не пізніше ніж протягом 10 днів після повернення з-за кордону.

У пункті пропуску через державний кордон України громадянин, який переміщує ТЗ, власником якого є інша особа (юридична або фізична), подає органу доходів і зборів такі документи:

- свідоцтво про реєстрацію, видане на ім’я власника ТЗ, разом з документом, що підтверджує право користування і (або) розпорядження цим ТЗ, або

- свідоцтво про реєстрацію ТЗ на ім’я особи, яка здійснює поїздку за кордон, видане підрозділом Державтоінспекції за бажанням цієї особи на період поїздки.

Документ, що підтверджує право користування і (або) розпорядження ТЗ, не подається, якщо ТЗ, який належить декільком фізичним або юридичним особам (що підтверджується відповідним записом у свідоцтві про реєстрацію ТЗ згідно із п. 6 Порядку 1388), тимчасово вивозиться за межі митної території України одним із співвласників такого ТЗ.

Форми документів, що підтверджують право користування і (або) розпорядження ТЗ, і вимоги щодо їх посвідчення визначені Цивільним кодексом України від 16 січня 2003 року № 435-IV зі змінами та Законом України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 року № 3425-XII зі змінами. 

ТЗ, на яких власники виїжджають за кордон, повинні мати розпізнавальний знак України. Власники таких ТЗ перед виїздом зобов’язані укласти договір обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників ТЗ.

ТЗ, на які згідно із законом встановлено тимчасову заборону на зняття з обліку (крім ТЗ, придбаних у розстрочку та зареєстрованих відповідно до пункту 25 Порядку 1388), до поїздок за кордон не допускаються.

Які особливості переміщення громадянами транспортних засобів на митну територію України? 

Згідно із ч. 1 ст. 365 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року № 4495-VI зі змінами та доповненнями (далі - МКУ) громадяни за умови дотримання вимог МКУ та інших актів законодавства України можуть переміщувати через митний кордон України будь-які товари, крім тих, що заборонені до ввезення в Україну (у тому числі з метою транзиту) та вивезення з України.

Положеннями ст. 2-3 Закону України від 06 липня 2005 року № 2739-IV «Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів» зі змінами встановлено:

пропуск на митну територію України з метою вільного обігу та першу реєстрацію в Україні транспортних засобів за кодами товарних позицій 8701 20, 8702, 8703, 8704, 8705 згідно з УКТ ЗЕД як вироблених в Україні, так і ввезених на митну територію України, нових і таких, що були в користуванні, здійснюють за умови їх відповідності екологічним нормам:

не нижче рівня «ЄВРО-3» - з 1 січня 2013 року, за винятком транспортних засобів, вироблених в Україні або ввезених на митну територію України до дати введення екологічних норм не нижче рівня «ЄВРО-3» як обов’язкових;

не нижче рівня «ЄВРО-4» - з 1 січня 2014 року, за винятком транспортних засобів, вироблених в Україні або ввезених на митну територію України до дати введення екологічних норм не нижче рівня ”ЄВРО-4” як обов’язкових;

не нижче рівня «ЄВРО-5» - з 1 січня 2016 року, за винятком транспортних засобів, вироблених в Україні або ввезених на митну територію України до 31 грудня 2015 року включно;

не нижче рівня «ЄВРО-6» - з 1 січня 2018 року, за винятком транспортних засобів, вироблених в Україні або ввезених на митну територію України до 31 грудня 2017 року включно.

Документом, що засвідчує відповідність транспортних засобів вимогам технічних регламентів та національних стандартів, є сертифікат або інший документ про підтвердження відповідності, виданий згідно із законодавством України, що вказує, якому саме рівню екологічних норм відповідає за конструкцією транспортний засіб («ЄВРО-2»-«ЄВРО-6» або іншому рівню).

Особливості митного оформлення товарів за товарними позиціями 8701-8707, 8711, 8716 згідно з УКТ ЗЕД, що ввозяться громадянами на митну територію України для вільного обігу, визначені ст. 377 МКУ. Відповідно до ч. 2 ст. 377 МКУ зазначені товари, що ввозяться громадянами на митну територію України для вільного обігу, підлягають обов’язковій сертифікації у випадках, встановлених законодавством для підприємств.  

Документи, що засвідчують відповідність таких товарів вимогам технічних регламентів та національних стандартів, подаються контролюючим органам під час митного оформлення цих товарів з метою вільного обігу та уповноваженим органам під час їх державної реєстрації в Україні.

Правила митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, затверджені наказом Державної митної служби України від 17.11.2005 № 1118, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.11.2005 за № 1428/11708 (зі змінами).

Чи включається до загальної суми готівки, яка не підлягає письмовому декларуванню при переміщенні фізичними особами через адміністративний кордон ВЕЗ «Крим», готівкова валюта держави-окупанта в сумі, що не перевищує в еквіваленті 10000 гривень, якщо переміщуються валюти різних країн? 

Відповідно до ч. 3 ст. 197 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року № 4495-VI зі змінами та доповненнями       обмеження щодо ввезення на митну територію України та вивезення за межі митної території України валютних цінностей, а також порядок переміщення їх через митний кордон України, у тому числі особливості декларування валютних цінностей (зокрема, визначення граничних сум валютних цінностей, які підлягають письмовому або усному декларуванню), можуть встановлюватися Національним банком України.

Так, порядок переміщення (увезення, вивезення, пересилання) через митний кордон України готівки резидентами і нерезидентами визначений Інструкцією про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 27.05.2008 № 148, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України від 11.06.2008 за № 520/15211 зі змінами (далі – Інструкція 148).

Згідно з положенням п.1 глави 2 Інструкції 148 фізична особа має право ввозити в Україну та вивозити за межі України готівку в сумі, що не перевищує в еквіваленті 10000 євро, без письмового декларування контролюючому органу.

При цьому відповідно до п. 3 глави 1 Інструкції 148 до готівки відносяться готівкова валюта України; готівкова іноземна валюта у вигляді банкнот і монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної держави; банкноти та монети, вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу (крім монет, що належать до банківських металів); дорожні чеки.

Водночас п. 12.8 ст. 12 Закону України від 12 серпня 2014 року № 1636-VII «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» встановлено, що переміщення готівкової валюти держави-окупанта через адміністративний кордон вільної економічної зони «Крим» (далі – ВЕЗ «Крим») забороняється, за винятком її переміщення фізичними особами в сумі, що не перевищує в еквіваленті 10000 гривень, за умови усного декларування посадовій особі митниці.

Таким чином, без письмового декларування контролюючому органу фізичні особи мають право ввезти на митну територію України (у тому числі з території ВЕЗ «Крим») або вивезти за межі митної території України готівку в сумі, що не перевищує в еквіваленті 10000 євро (включаючи готівкову валюту держави-окупанта в сумі, що не перевищує в еквіваленті 10000 гривень).


Партнерские новости:Loading...Читайте также:


Для добавления комментария Вам необходимо войти под своим логином или зарегистрироваться.