Доска объявлений Бесплатка БердянскБердянська ОДПІ повідомляє 11.08.2016

11.08.2016, 15:51    просмотров: 1222

 

 

Бердянська ОДПІ повідомляє 

Громадянам, які надають житло відпочиваючим!

Бердянська ОДПІ нагадує, згідно норм Податкового кодексу України, громадяни, які надають місця для тимчасового проживання відпочиваючим під час курортного сезону, необхідно сплачувати до міського бюджету  податок на доходи фізичних осіб у розмірі 18% від суми отриманого доходу. Податок сплачується поквартально. 

Крім того, сплачується військовий збір у розмірі 1,5% від суми отриманого доходу.

Також за житлову нерухомість, яка використовується для надання місць для проживання відпочиваючим сплачується податок на нерухоме майно. 

За результатами 2016 року такі громадяни подають Декларацію про майновий стан та отримані доходи у термін з 01 січня до 01 травня 2017 року.   

 За довідками звертатися до Бердянської ОД ПІ, каб. 226. 

 

Новини законодавства

НОВІ ФОРМИ КОРО

ДФС України зауважено, що реєстрація першої, другої та наступних КОРО на РРО здійснюється виключно за новими формами, затвердженими наказом Мінфіну України від 14.06.2016 № 547.

Раніше зареєстровані КОРО на РРО за старою формою можуть використовуватись до першої із подій: закінчення КОРО, завершення строку служби або припинення застосування відповідного РРО, виникнення підстав для перереєстрації або скасування реєстрації книги. Такі книги дозволяється перереєстровувати лише у перехідний період — протягом місяця після набрання чинності Наказом № 547. Після спливу зазначеного терміну у разі виникнення підстав для перереєстрації КОРО, здійснюється реєстрація другої або наступної КОРО на РРО за новою формою.

При цьому суб’єкти господарювання, діяльність яких пов’язана з реалізацією підакцизних товарів, в касових чеках яких обов’язковим реквізитом є дані про акцизний податок, використовуючи раніше зареєстровані КОРО (за старою формою) здійснюють у них записи наступним чином:    

у назвах граф 6, 7 КОРО за старою формою слід дописати знак «/» та відповідно слова «за ставкою акцизного податку», «сума акцизного податку»;

за наявності розрахункових операцій за товари підакцизної групи послідовно вносяться:   у графу 6 — суми розрахунків, що оподатковуються за ставкою ПДВ, «/», суми розрахунків, що оподатковуються за ставкою акцизного податку;  у графу 7 — сума ПДВ», «/», сума акцизного податку.  

Враховуючи, що ведення у такий спосіб КОРО є не зручним, ДФС України рекомендовано зазначеним суб’єктам господарювання звернутись до органу ДФС за місцем реєстрації книги для реєстрації другої та наступної КОРО на РРО за новою формою. З причини зміни форми книги така реєстрація може бути здійснена у будь-який час.  

У суб’єктів господарювання, діяльність яких не пов’язана з реалізацією підакцизних товарів, касові чеки, що друкуються РРО, не містять даних про акцизний податок та відповідні графи 7, 9 КОРО будуть не заповненими. Відповідно, зазначені суб’єкти господарювання можуть продовжувати використовувати раніше зареєстровані КОРО без внесення до них будь-яких змін, але лише до виникнення зазначених вище підстав для припинення використання книги.   

Лист від 05.08.2016 р. №  26665/7/99-99-08-01-03-17.

 

Затверджено звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації

Міністерством фінансів України наказом від 17.06.2016 № 553 "Про затвердження форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації" затверджено форму Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації.

Звіт за зазначеною формою подається до фіскальних органів неприбутковими підприємствами, установами та організаціями у строки, передбачені для подання податкової декларації з податку на прибуток підприємств. 

Наказ №553 набирає чинності з дня його офіційного опублікування (опублікований в «Офіційному віснику України» від 02.08.2016 №58).

 

Роз’яснення законодавства

Про зменшення фінансового результату до оподаткування на суму доходів у вигляді дивідендів

Державна фіскальна служба України у зв’язку з надходженням запитів платників податків та керуючись п. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) повідомляє, що для застосування положень п.п. 140.4.1 п. 140.4 ст. 140 Кодексу щодо коригування фінансового результату до оподаткування платниками податку на прибуток слід керуватись листом Міністерства фінансів України від 25.07.2016 № 31-11130-09-10/21370. 

Податкові консультації з питання коригування фінансового результату до оподаткування на суму нарахованих доходів від участі в капіталі інших платників податку на прибуток підприємств, платників єдиного податку четвертої групи та на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягають виплаті від інших платників податків, застосовуються у частині, що не суперечить цьому роз’ясненню. 

Відповідний лист Державної фіскальної служби України від 04.08.2016 № 26581/7/99-99-15-02-02-17 розміщено за адресою:http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/podatok-na-pributok-pidpri/listi-dps/261787.html

 

Нюанси проведення перевірок на підприємстві

Позапланова перевірка може буде проведена, якщо платник:

• подає уточнюючий розрахунок до податкової декларації, поданої за період, який перевірявся. В цьому випадку ПКУ не обмежує коло питань, які можуть бути предметом перевірки;

• не подає уточнюючий розрахунок протягом 20 робочих днів після дати складання довідки про проведення електронної перевірки, якою встановлено порушення податкового законодавства.

Терміни (тривалість) проведення перевірок, встановлені ст. 82НКУ, обчислюються в робочих днях і залежать від типу перевірки і категорії платника податків.

Під час прийняття рішення та видання наказу про проведення перевірки контролюючий орган обчислює робочі дні з розрахунку п'ятиденного робочого тижня з двома вихідними днями, а також з урахуванням правил внутрішнього трудового розпорядку платника податків. При цьому в наказі про проведення перевірок вказується дата початку перевірки та її тривалість в робочих днях.

Документальна виїзна перевірка проводиться за місцезнаходженням платника податків чи місцем розташування об'єкта права власності, стосовно якого проводиться така перевірка.

Лист ДФС від 06.07.2016 р № 14678/6 / 99-99-14-03-03-15.

Неприбуткові організації до 16 вересня 2016 року повинні підтвердити свій статус

Відповідно до постанови КМУ від 13.07.16 № 440 фіскальні органи протягом двох місяців з дня набрання нею чинності (з 16 липня 2016 року), надісилатимуть до неприбуткових організацій, включених до Реєстру неприбуткових організацій на день набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій» від 17.07.15 № 652, письмові запити про надання в місячний строк із дня їх отримання:

- відповіді щодо відповідності неприбуткової організації вимогам, установленим п. 133.4 Податкового кодексу;

- завірених нею копій установчих документів організації (крім неприбуткових організацій, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів згідно із Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та які відповідають вимогам, установленим п. 133.4 Податкового кодексу).

Житлово-будівельні кооперативи повинні також надати завірені копій документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом.

Постанова КМУ від 13.07.16 № 440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру» набрала чинності 16 липня 2016 року (опублікована в «Урядовому кур’єрі» 16.07.2016 №132).

При списанні простроченої кредиторської заборгованості необхідно відкоригувати податковий кредит

У платників ПДВ податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) протягом такого звітного періоду у зв'язку з:

- придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг;

- придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті.

Сума заборгованості одного платника податків перед іншим платником податків, що не стягнута після закінчення строку позовної давності, є безповоротною фінансовою допомогою.

 

Товари чи послуги, отримані платником ПДВ та неоплачені протягом терміну позовної давності, вважаються безоплатно отриманими, оскільки відсутній факт їх придбання. Тому у платника податку відсутнє право на податковий кредит щодо таких товарів/послуг.

Отже, якщо платник ПДВ при придбанні товарів/послуг на підставі отриманої податкової накладної сформував податковий кредит, але не оплатив їх протягом терміну позовної давності, то в податковому періоді, в якому відбувається списання кредиторської заборгованості, необхідно відкоригувати суму податкового кредиту, сформованого при отриманні неоплачених товарів/послуг. 

Зменшення податкового кредиту здійснюється на підставі бухгалтерської довідки.

Зазначена норма визначена п. 198.3 ст.198 Податкового кодексу України та роз’яснена листом  ДФС України від 29.06.2016  № 14038/6/99-99-15-03-02-15. 

Помилки у фінансовій звітності, які вплинули на податок на прибуток, виправляються або через уточнюючий розрахунок, або у складі податкової декларації

Якщо внаслідок виправлення помилок у фінансовій звітності змінюються показники декларації з податку на прибуток, зокрема показник рядка 01 «Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку» або рядка 02 «Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (+, -)», то помилки можна виправити:

- або шляхом подання уточнюючого розрахунку;

- або у складі податкової декларації з податку на прибуток за відповідний податковий (звітний) період.

При поданні податкової декларації (уточнюючого розрахунку) доцільно подавати доповнення до такої декларації (розрахунку), з відповідними поясненнями та зазначенням відповідних сум, вказавши про цей факт у спеціально відведеному місці у податковій декларації, а також копії фінансової звітності з виправленими показниками.

Зазначена норма визначена п.50.1 ст. 50 Податкового кодексу України та роз’яснена листом ДФС України від 26.05.2016 р. № 11515/6/99-99-15-02-01-15.

Платники єдиного податку - фізичні особи сплачують за себе єдиний внесок в розмірі, який самостійно визначили, але не менше мінімального страхового внеску на місяць

 Платники єдиного податку - фізичні особи  зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок. 

Такі платники можуть сплачувати єдиний внесок у вигляді щомісячного авансового платежу в розмірі, який самостійно визначили, до 20 числа кожного місяця поточного кварталу. Суми єдиного внеску, сплачені у вигляді авансових платежів, ураховуються платником при остаточному розрахунку, який здійснюється ним за календарний квартал. 

Єдиний внесок встановлюється у розмірі 22% суми, що визначається такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску.

При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску (суми, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід)).

Отже, фізичні особи - платники єдиного податку сплачують за себе єдиний внесок в розмірі, який самостійно визначили, але не менше мінімального страхового внеску на місяць (з 1.05.2016 р. - 319 грн (1450 грн. х 22%)), в термін до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

При цьому платники можуть сплачувати єдиний внесок у вигляді авансових платежів до 20 числа кожного місяця поточного кварталу, які враховуються ними при остаточному розрахунку, що здійснюється за календарний квартал.

Зазначена норма визначена ст. 9 Закону України від 08.07.10 № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»,

п. 4 розд. ІІІ та п.п. 2 п. 6 розд. ІV «Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», затвердженої наказом МФУ від 20.04.15 № 449.

Пільги по земельному податку передбачені для фізичних осіб, яким призначено пенсію за віком

Від сплати земельного податку звільняються: інваліди першої і другої групи; пенсіонери (за віком); ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

Звільнення від сплати податку поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом  використання у межах граничних норм, а саме:

- для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;

- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більш як 0,25 гектара, в селищах – не більш як 0,15 гектара, в містах – не більш як 0,10 гектара;

- для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;

- для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;

- для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

При цьому, пільги не передбачено на земельні ділянки, що утворилися за рахунок переданих за рішенням відповідної ради земельних  часток (паїв).

Отже, фізичні особи, які вийшли на пенсію не за віком (за вислугу років, по інвалідності, у разі втрати годувальника тощо) після досягнення ними пенсійного віку, мають право на пільгу щодо сплати земельного податку за земельні ділянки, що належать їм на правах приватної власності (за винятком земельних паїв). 

В такому випадку фізична особа для отримання пільги має подати до фіскального органу за місцезнаходженням земельної ділянки заяву довільної форми про надання пільги та документи, що посвідчують її право на пільгу (пенсійне посвідчення (за віком)).

Зазначена норма передбачена п. 281.1, п. 281.2 ст. 281 Податкового кодексу України. 

Після створення відокремленого підрозділу протягом 10 робочих днів подається повідомлення за ф. № 20-ОПП

Платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

Об’єктом оподаткування можуть бути майно, товари, дохід (прибуток) або його частина, обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), операції з постачання товарів (робіт, послуг) та інші об’єкти, визначені податковим законодавством, з наявністю яких податкове законодавство пов’язує виникнення у платника податкового обов’язку. 

Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (форма за № 20-ОПП) визначене у додатку 11 «Порядку обліку платників податків і зборів» у редакції наказу МФУ від 22.04.14 № 462.

Отже, відокремлений підрозділ юридичної особи зобов’язаний стати на облік у фіскальних органах, повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти пов’язані з оподаткуванням, через які здійснюється діяльність або щодо яких виникає обов’язок із сплати податків та зборів у відокремленого підрозділу шляхом подання до контролюючого органу повідомлення  за ф. № 20-ОПП.

Форма за № 20-ОПП подається протягом 10 робочих днів після створення відокремленого підрозділу.

Юридична особа подає до контролюючого органу повідомлення за ф. № 20-ОПП щодо підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність юридичною особою, крім об’єктів оподаткування, відомості щодо яких надані до відповідних контролюючих органів відокремленими підрозділами такої юридичної особи.

Зазначена норма передбачена п. 15.1. ст. 15; п. 22.1 ст. 22; п. 63.3 ст. 63  Податкового кодексу України.

Підприємці на загальній системі оподаткування застосовують РРО, а за певним видами діяльності КОРО та РК

Суб`єкти господарювання – фізичні особи, що знаходяться на загальній системі оподаткування, при здійсненні розрахункових операцій в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) повинні застосовувати РРО, крім суб`єктів господарювання, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування РРО з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій відповідно до чинного законодавства.

Постановою КМУ від 23.08.2000 № 1336, розробленою Перелік окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування РРО з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій.

Пунктом 2 Постанови № 1336 встановлено граничний розмір річного обсягу розрахункових операцій з продажу товарів (надання послуг), у разі перевищення якого застосування РРО є обов’язковим.

Тобто, для окремих форм та умов проведення діяльності, визначених у пунктах Переліку, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування РРО з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій граничний розмір складає 200 тис. грн. на один суб’єкт господарської діяльності або 75 тис. грн. на один структурний (відокремлений) підрозділ (пункт продажу товарів (надання послуг)), в залежності від форми та умов проведення діяльності.

Зазначена норма передбачена п.1 ст. 3; ст. 10 Закону України від 06.07.1995 № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг». 

Головне управління ДФС у Запорізькій області 

 

Запорізькі експортери отримали на митниці понад 800 сертифікатів на товари до країн ЄС та ЄАВТ

З початку року українські митниці почали видавати вітчизняним експортерам сертифікати на товари, що поставляються до країн Європейського Союзу.

Як повідомив в. о. начальника Запорізької митниці ДФС Антон Жучков, за сім місяців запорізькі підприємства отримали 813 "євросертифікатів".

Найбільшу кількість документів було оформлено до європейських країн, а саме Польщі, Німеччини, Болгарії, Румунії, Литви, Чехії, Естонії, Нідерландів, Швейцарії та інших. Всього у списку запорізьких товаровиробників 21 держава Європейського Союзу та 2 держави ЄАВТ.

Нагадуємо, сертифікат EUR.1 є підставою для тарифних преференцій товарам українського походження, які експортуються до країн ЄС та ЄАВТ. Він посилює відповідальність експортера за достовірність інформації, яка потрібна для визначення українського походження товару.

Цей документ заповнюється на митниці ДФС безкоштовно на кожну партію товарів у разі, якщо його необхідно пред'явити як доказ, що товари відповідають вимогам правил визначення преференційного походження, встановлених в Угоді про асоціацію, при застосуванні преференційних ставок ввізного мита.

На сайті фіскальної служби України можна детально дізнатися про місця та умови видачі сертифікатів EUR.1: http://sfs.gov.ua/mapc/.

 

Ввезти іномарку до України стало дешевше

З 1 серпня 2016 року набрав чинності Закон України від 31 травня 2016 року №1389-VIII "Про внесення зміни до підрозділу 5 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку ринку вживаних транспортних засобів" (Закон №1389-VIII), який передбачає пільгові умови ввезення автомобілів. 

Знижені ставки поширюються на осіб, які ввозять для власного використання або на користь інших осіб за договорами купівлі-продажу, міни, поставки, дарування, комісії, доручення, поруки, іншими господарськими та цивільно-правовими договорами або за рішенням суду, не більше одного автомобіля на рік.

У разі відчуження протягом 365 днів з дня реєстрації транспортних засобів, при ввезенні яких були застосовані знижені ставки акцизного податку, платник податку буде зобов’язаний сплатити акцизний податок за ставками, передбаченими Податковим кодексом України.

Відповідно до Закону №1389-VIII до 31 грудня 2018 року знижено ставки акцизного податку на такі транспортні засоби, що були у вжитку:

1) легкові автомобілі;

2) інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей, включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі (крім моторних транспортних засобів, призначених для перевезення 10 і більше осіб).

Ставки акцизного податку залежать від виду транспортного засобу і потужності його двигуна: робочий об’єм циліндрів двигуна; ставка акцизного податку за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна; загальна сума акцизу за одне авто.

Транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом:

– не більше 1000 куб. см – 0,102 євро;

– від 1001 до 1500 куб. см – 0,063 євро;

– від 1501 до 2200 куб. см – 0,267 євро;

– від 2201 до 3000 куб. см – 0,276 євро;

– від 3001 куб. см і більше – 2,209 євро.

Транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем):

– не більше 1500 куб. см – 0,103 євро;

– від 1501 до 2500 куб. см – 0,327 євро;

– від 2501 до і більше – 2,209 євро.

Натомість законодавець передбачив ряд обмежень. Так, знижені ставки акцизного податку не застосовуватимуться для легкових автомобілів, якщо вони: 

– мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом України та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України згідно із законодавством, або ввозяться з території такої держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом України;

– вироблені до 1 січня 2010 року;

– ввозяться на митну територію України у кількості понад один легковий автомобіль протягом календарного року.

 

За фактом хабарництва затримано двох співробітників фіскальної служби

3 серпня співробітники прокуратури Запорізької області спільно з працівниками управління внутрішньої безпеки Головного управління ДФС у Запорізькій області затримали двох фахівців фіскальної служби у той час, коли вони отримали незаконну грошову винагороду у сумі 15 тисяч гривень.

Як з'ясувалося у ході слідства, гроші фахівці ДФС вимагали від одного з підприємців Запорізького регіону за надання йому можливість безперешкодно здійснювати господарську діяльність.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження, передбачене ч.3 ст. 368 КК України, за яким наразі проводяться слідчі дії.

Нагадуємо: про факти корупційних чи протиправних дій з боку співробітників територіальних органів Державної фіскальної служби у Запорізькій області, необхідно повідомляти за номером: (061) 213-54-58.

 

Прес-служба ДФС повідомляє

Попереджено незаконний експорт 13 тис. тонн ячменю вартістю 49,6 млн. грн.

Співробітниками податкової міліції Донецької області спільно з працівниками СБУ та прикордонниками попереджено незаконний експорт зернових культур.

Проведеними заходами встановлено, що посадові особи двох компаній подали на митний пост «Маріуполь - порт» Донецької митниці електронну декларацію на експорт ячменю українського походження на адресу компанії нерезидента, яка розташована на Сейшельських островах.

Як показала перевірка, зазначені компанії виявилися фіктивними і їх посадові особи не можуть укладати зовнішньоекономічні контракти.

З метою недопущення вивезення товару за місцем зберігання зазначеного ячменю було проведено обшук, за результатами якого виявлено документи, а також 13 тисяч тонн ячменю загальною орієнтовною вартістю 49,6 млн. гривень.

На підставі зазначених матеріалів було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України.

На підставі постанови Жовтневого районного суду м. Маріуполь на вказаний вантаж накладено арешт.

 

За І методом визначення митної вартості оформлюються 89,2 відс. товарів

З урахуванням норм Митного кодексу України визначення митної вартості товарів, які ввозяться на митну територію України відповідно до митного режиму імпорту, здійснюється за основним (1 методом) - за ціною договору (контракту) щодо товарів, які імпортуються та другорядними.

За січень-липень поточного року питома вага митного оформлення товарів із застосуванням 1 методу визначення митної вартості становить 89,2 відс. Про це повідомив в.о. директора департаменту адміністрування митних платежів ДФС Ігор Педосенко.

За його словами, порівняно з відповідним періодом минулого року обсяг оформлених товарів за вказаним методом зріс на 3,7 відс.

«Фіскальною службою проведено аналіз митних оформлень у режимі імпорту за 2015 рік та 7 місяців 2016 року. Як результат ми розрахували питому вагу застосування методів визначення митної вартості, виходячи з кількості товарів у митних деклараціях», – зазначив Ігор Педосенко.

Він також додав, що у 2015 році  питома вага митного оформлення товарів, оформлених у митному режимі імпорту із застосуванням 1 методу визначення митної вартості, становила 85,4 відсотка.

Крім того, Ігор Педосенко наголосив, що порядок та методи визначення митної вартості товарів є однаковими для всіх товарів і не залежать від митниці оформлення та суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, які їх переміщують. 

Ставки ввізного мита встановлені Законом України «Про Митний тариф України» та є однаковими по всій території України. У свою чергу товари при ввезенні на митну територію України оподатковуються за пільговими або повними ставками ввізного мита в залежності від країни походження товарів.

 

Платникам повернуто 1,2 млрд. грн. за результатами оскарження рішень про коригування митної вартості

У ДФС проведено аналіз виконання митницями рішень судів щодо повернення митних платежів у зв’язку із скасуванням їх рішень. Про це повідомив директор департаменту адміністративного оскарження та судового супроводження ДФС Дмитро Донець.

За його словами, загальна сума коштів, що оскаржувалася в судах щодо коригування митної вартості, склала 4,4 млрд. грн. З них фактично повернуто 1,2 млрд. грн. коштів. За іншою половиною загальної суми платники податків до митниць не зверталися.

«Протягом першого півріччя поточного року було розглянуто 1013 судових справ за позовами до митних органів у частині оскарження рішень про визначення митної вартості товарів на загальну суму майже 5 млн. гривень. Адміністративними судами винесено остаточне рішення по 343 таких справах на суму 106,1 млн. гривень», – зазначив Дмитро Донець.

Він розповів, що із зазначеної кількості справ на користь митниць ДФС винесено 110 рішень на загальну суму майже 61 млн. грн. Інші 233 рішення на суму майже 45,2 млн. грн. винесено на користь платників.

«Протягом останніх місяців нами проводилось узагальнення судової практики, за результатами якого ми направили митницям роз’яснення з питань повернення надмірно сплачених коштів щодо коригування митної вартості. Крім того, після розгляду скарг, які надходили від платників, ДФС надавало доручення відповідній митниці повторно розглянути заяви на повернення коштів», – підкреслив Дмитро Донець.

Посадовець також відзначив, що обов’язковою умовою для повернення коштів є подання платником відповідної заяви протягом 1095 днів від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми. У ній повинні зазначатися відомості, які зазначені у Порядку повернення надмірно сплачених коштів, та додаватися документи, що підтверджують ці суми.

У свою чергу митниці перевіряють наявність у платника податкового боргу та факт перерахування митних й інших платежів до бюджету, а також наявність переплати. У разі підтвердження інформації митниці готують відповідні висновки про повернення коштів.

Крім того, Дмитро Донець розповів, що представники ДФС постійно беруть участь у спільних урядових засіданнях з питань вивчення, обговорення та розробки законодавчих пропозицій із вирішення проблем повернення коштів митницями ДФС внаслідок скасування судом рішень митниць.

За результатами цієї роботи направлено на погодження проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» та узгоджено позиції щодо внесення змін до Порядку повернення.

Зокрема, проектом постанови, передбачено внесення змін до Положення про митні декларації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 450, у частині можливості внесення змін до митної декларації у зв'язку із доплатою або поверненням митних платежів, у тому числі у зв'язку із скасуванням рішень митного органу.

На думку Дмитра Донця, ухвалення зазначеної постанови сприятиме реалізації дорожньої карти реформ ДФС та дозволить врегулювати питання, пов’язані з поверненням сум надмірно або помилково сплачених коштів.

 

Роман Насіров презентуватиме роботу «Єдиного вікна» на митному посту «Столичний»

Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров наголосив, що «система «Єдине вікно», яку ми запровадили на митницях 1 серпня, повністю готова до обслуговування підприємств».

«Ще до 1 серпня наші IT-експерти завершили розробку необхідного програмного забезпечення та запустили його. Також було проведено ознайомлення адміністраторів суміжних служб з особливостями роботи системи.  Ми надали логіни і паролі адміністраторам цих служб і вони мають повний доступ до системи», - зазначив Роман Насіров.

Він також повідомив, що для ознайомлення з особливостями функціонування нової системи завтра відбудеться презентація роботи «Єдиного вікна» на митному посту «Столичний» для ЗМІ.

«Система «Єдине вікно» є одним з найефективніших інструментів спрощення митних процедур під час імпортно-експортних операцій і транзиту. Вона повністю автоматизована, дозволяє подавати документи один раз в одне місце та мінімізує контакти з держслужбовцями», - додав Голова ДФС.

Нагадаємо, «Єдине вікно» запрацювало на митницях 1 серпня. Система «Єдине вікно» передбачає створення єдиної електронної бази даних, яка дозволяє різним службам контролю та митницям в автоматичному режимі обмінюватись інформацією про вантаж, який проходить через кордон України та про результати його державного контролю.

Рішення про запровадження Єдиного вікна було прийнято 25 травня 2016 року – Постанова Кабінету Міністрів України № 364 від 25.05.2016 «Деякі питання реалізації принципу «Єдиного вікна» під час здійснення митного, санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного та інших видів державного контролю».

Цією ж Постановою затверджено Порядок інформаційного обміну між органами доходів і зборів, іншими державними органами та підприємствами за принципом «єдиного вікна» з використанням електронних засобів передачі інформації.

Вилучено брендовий одяг на суму майже 3 млн. грн., який провозили під виглядом гуманітарної допомоги

Співробітниками податкової міліції Волинської області спільно з  працівниками митниці в ході проведення операції „Рубіж-2016” та розслідування кримінального провадження проведено огляд транспортного засобу, який згідно наданих документів перевозив в режимі „транзит” гуманітарну допомогу.

Кримінальне провадження, у ході розслідування якого проводився огляд, було зареєстровано за ст.212 КК України за фактом ухилення від сплати податків посадовими особами комерційного підприємства, які намагались ввезти на митну територію України через пропускний пункт „Ягодин” Волинської митниці фірмовий одяг під виглядом гуманітарної допомоги без сплати митних платежів.

Під час огляду виявлено та вилучено 7,2 тонни нового фірмового брендового одягу торгівельної марки «Columbia».

Цього ж дня згідно ухвали суду на зазначені товарно-матеріальні цінності орієнтовною вартістю 2,9 млн. гривень накладено арешт.

Тривають слідчі дії. 

 

За результатами роботи слідчих підрозділів ДФС бюджету відшкодовано 421,2 млн. грн. завданих збитків

За перше півріччя поточного року за направленими слідчими податкової міліції ДФС до суду кримінальними провадженнями державі відшкодовано 421,2 млн. грн. завданих збитків. Про це розповів заступник начальника головного управління – начальник управління організації досудового розслідування Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС Роман Татарінов.

«Цього року за результатами роботи слідчих підрозділів до бюджетів всіх рівнів надійшло майже в 9 разів більше коштів, ніж у кримінальних провадженнях направлених до суду всіма іншими правоохоронними органами держави (46,9 млн. грн.)», – зазначив Роман Татарінов.

За словами посадовця, незважаючи на 30 відсоткове скорочення особового складу слідчих підрозділів, результативність їх роботи є досить високою.

Так, у першому півріччі поточного року до суду спрямовано 655 проваджень, що на 46 більше, ніж минулого року. З них з обвинувальним актом направлено на 45 більше, ніж за відповідний період минулого року.

На 235 проваджень менше, ніж торік закрито кримінальних проваджень. У направлених до суду провадженнях забезпечено відшкодування збитків на загальну суму 424 млн. грн. Це на 14 млн. грн. перевищує показник січня-червня минулого року.

За вказаний період арештовано майна на 228 млн. грн. більше, ніж у 2015 році (428,5млн.грн. проти 200,5млн.грн.).

Зросла кількість і направлених до суду кримінальних проваджень про злочини, вчинені у складі організованих груп. У поточному році цей показник склав 12 проти 5 у минулому.

 

У ДФС обговорили актуальні питання комунікацій з громадськістю та ЗМІ

Підсумки роботи за напрямом комунікацій з громадськістю та взаємодії зі ЗМІ за січень-липень 2016 року обговорювалися під час відео-селекторної наради управління інформаційної політики ДФС з регіональними підрозділами.

Так, з початку 2016 року підрозділами комунікацій ДФС було проведено понад 1,7 тис. прес-конференцій та брифінгів, а також 5,3 тис. інших заходів за участі представників ЗМІ. За матеріалами, підготовленими фахівцями ДФС, у ЗМІ вийшло понад 338 тис. повідомлень. Зокрема, у друкованих ЗМІ ¬– понад 23,4 тис. публікацій, у радіомережі – майже 91 тис. сюжетів, на телебаченні – понад 64 тис. відеосюжетів, у мережі Інтернет – майже 104 тис. повідомлень.

Крім того, у ЗМІ було розміщено 70,5 тис. матеріалів з питань податкового, митного законодавства та єдиного внеску.

Також з початку року ДФС та її територіальними органами було проведено 9,1 тис. заходів з громадськістю, серед яких ¬– 3,2 тис. засідань “круглого столу”, 5,6 тис. зборів та зустрічей з громадськістю, 81 конференція, 16 форумів, 110 громадських слухань.

Учасники наради також обговорили нові формати співпраці з громадськістю та засобами масової інформації, удосконалення методів проведення роз’яснювальної роботи та окреслили основні завдання підрозділів комунікацій на найближчий час.

 

Роман Насіров: На пунктах митного контролю запрацювало «єдине вікно»

 «У процесі реформування митниці ми активно впроваджуємо кращі світові практики, які вже довели свою ефективність»,  - так прокоментував Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров початок роботи «єдиного вікна» на пунктах митного контролю ДФС.

На сьогодні «єдине вікно» є однією з найефективніших у світі електронних систем обміну даними на митниці під час імпортно-експортних операцій чи транзиту (митного, санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного та інших видів контролю).

Підприємці вже працюють з митниками, використовуючи «єдине вікно», в місті Дніпро були оформлені перші митні документи. «Це тільки початок. Поки що система працює в тестовому режимі, але найближчим часом кількість оформлень вантажів через «єдине вікно» суттєво збільшиться», - зазначив Голова ДФС.

На думку Романа Насірова, впровадження «єдиного вікна» важливе для України. Адже допоможе зменшити кількість процесів, спростити різного роду процедури та мінімізувати людський фактор під час проходження товару через митницю. Відповідно «єдине вікно» для України – це, перш за все, створення умов для прозорої роботи і знищення корупції на митниці.

 

Роман Насіров: Створення міжрегіональної митниці ДФС – черговий крок до подолання корупції на місцях

Кабінет Міністрів України підтримав ініціативу Державної фіскальної служби та затвердив рішення про створення міжрегіональної митниці ДФС. Відповідне рішення було прийняте на засіданні Уряду.

Як повідомив Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров, створення окремого територіального підрозділу має на меті посилення боротьби з контрабандою та корупцією на митниці, підвищення ефективності митного контролю товарів та боротьби з митними правопорушеннями.

«Співробітники міжрегіональної митниці займатимуться аналізом ризиків і в разі необхідності виїжджатимуть без попередження на будь-яку митницю для оперативного втручання. На період їхнього перебування працівники відповідної митниці відсторонюються від виконання своїх обов’язків, а працівники міжрегіональної митниці починають діяти згідно з наданими їм повноваженнями», – зазначив Голова ДФС.

Зокрема, міжрегіональна митниця ДФС матиме право здійснювати повний митний контроль, перевіряти відомості у митних деклараціях та правильність нарахування митних платежів, виявляти та припиняти порушення законодавства як з боку суб’єктів ЗЕД, так і з боку працівників ДФС при здійсненні ними митних формальностей.

Роман Насіров також зауважив, що це забезпечить ефективну роботу по боротьбі з митними правопорушеннями, підвищить ефективність митного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України, та поліпшить результативність виконання завдань та функцій ДФС.

«Створення міжрегіональної митниці ДФС – черговий крок  до подолання корупції на місцях та одна з  реалізованих ініціатив у рамках реформування ДФС», – наголосив Роман Насіров.

«Ми проводимо системну роботу по реформуванню Служби, впроваджуються системи відеофіксації на митницях, в тестовому режимі проект вже працює, з 1 серпня розпочато роботу «єдиного вікна», сформовані міжвідомчі мобільні групи, які незабаром розпочнуть роботу. Все це дієві кроки для подолання корупції та полегшення умов ведення бізнесу», - додав Голова ДФС.

На Львівщині припинено підпільне виробництво пива та квасу

Співробітниками податкової міліції Львівської області в рамках проведення операції „Акциз-2016” та розслідування кримінального провадження, зареєстрованого за ст.204 КК України, у м. Буську Львівської області  під час огляду господарських споруд виявлено підпільний цех з виробництва пива та квасу.

Продукцію фігуранти провадження реалізовували через мережу магазинів Буського району.

За результатами проведених заходів виявлено та вилучено обладнання    (1 млн. грн.), понад 25 тонн готової продукції – кеглі ємністю 50 л (1 млн. грн.) та сировину для виробництва.

Тривають слідчі дії.

 

У ЗІР запроваджено новий розділ про ставки податків

Для зручності платників податків в Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі (ЗІР), який функціонує на веб-порталі ДФС, з липня поточного року запроваджено новий розділ «Ставки податків і зборів». Про це розповів в.о. директора Інформаційно-довідкового департаменту ДФС Андрій Кушнір.

«Новий розділ створено для зручного пошуку та аналізу інформації про ставки загальнодержавних та місцевих податків і зборів, єдиного внеску, оподаткування товарів в залежності від обраного митного режиму. Отримати необхідну інформацію суб’єкти господарювання можуть оперативно, у будь-який час», – підкреслив Андрій Кушнір.

Посадовець також відзначив, що тематичні розділи ЗІР користуються популярністю серед платників податків. Так, зокрема, за допомогою Бази знань відвідувачі порталу самостійно знаходять відповіді на запитання, які їх цікавлять. За 7 місяців поточного року цією послугою скористалися майже 2 млн. клієнтів. Порівняно з відповідним періодом минулого року їх кількість зросла на 33,9 відс.

Крім того, у ЗІР функціонують розділи: «Необхідно знати», «Актуальні запитання», «Останні зміни в законодавстві», «Інтерактивна мапа», які дозволяють оперативно та у зручній формі отримувати актуальну інформацію щодо змін у податковому, митному та іншому законодавстві, контроль за додержанням якого покладено на ДФС.

За допомогою цих сервісів користувачі також можуть дізнатися про терміни подання звітності та сплати податків (зборів), користуватися можливістю покрокового пошуку інформації, розміщеної в інтерактивних мапах за напрямами «Митна справа», «Єдиний соціальний внесок» та «ПДФО», здійснювати перегляд 10 найактуальніших запитань, з якими платники податків найчастіше звертались до Контакт-центру за попередній день, та відповідей на них.

«Якщо платник не отримав необхідної інформації або має додаткові запитання в ЗІР передбачена функція зв’язку з оператором кол-центру ДФС. У розділі «Контакт-центр ДФС» розташовано номер телефону «0-800-501-007», при натисканні на який в комунікаційних пристроях (телефон, планшет) або комп’ютерах відбувається з’єднання з IVR Контакт-центру ДФС», – сказав Андрій Кушнір.

 

Роман Насіров: Ми суттєво зменшили борг з відшкодування ПДВ

ДФС постійно працює над вдосконаленням митного законодавства. Зміни, які пропонуються фіскальною службою, стосуються в першу чергу адміністрування податків та спрощення декларацій. «Ми намагаємося покращити умови як для бізнесу, так і для окремих платників податків», - зазначив Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров в ефірі «5 каналу».

За його словами, наразі зберігається позитивна тенденція збільшення відшкодованих сум ПДВ. «Ми суттєво зменшили борг по відшкодуванню ПДВ, почали зменшувати борг по переплаті податку на прибуток. Станом на 1 серпня було відшкодовано 48,2 млрд грн. податку на додану вартість. Таким чином, залишки невідшкодованих сум ПДВ поступово скорочуються», - підкреслив Роман Насіров.

Також Роман Насіров наголосив на результативності проведених заходів по боротьбі з митними правопорушеннями.«Результатом проведених заходів та реформ є збільшення надходжень та збільшення митної вартості – те, з чим були проблеми в попередні роки. Крім того, є хороші результати по скороченню часу митного оформлення», - зазначив очільник відомства.

Він підкреслив, що за результатами 7 місяців надходження до загального фонду Держбюджету склали 274,5 млрд грн.: «Не зважаючи на економічну ситуацію та підвищення Мінфіном планових показників дохідної частини бюджету на 2016 рік на 25% у порівнянні з останнім корегованим планом на 2015 рік, ДФС забезпечує стабільні надходження коштів до  Держбюджету. Більше того, за результатами січня-липня ми перевиконали заплановані Мінфіном показники на 3%».

«Загалом за останній час фіскальною службою було проведено велику роботу. Тільки за останні місяці ми запустили «Єдине вікно» та систему відеофіксації на митниці, сформовані та незабаром вийдуть на чергування мобільні групи. У нас є покроковий стратегічний план і ми рухаємося по ньому», - додав Голова ДФС.

 

До зведеного бюджету з початку року надійшло 352,4 млрд. гривень

За оперативними даними у січні-липні 2016 року до зведеного бюджету надійшло (сальдо) 352,4 млрд. грн., що на 73,3 млрд. грн., або на 26,3 відс., більше січня-липня 2015 року. До державного бюджету забезпечено 274,5 млрд. грн., до місцевих бюджетів – 77,9 млрд. гривень.

За словами директора департаменту моніторингу доходів та обліково-звітних систем ДФС Миколи Чмерука, надходження (сальдо) до загального фонду державного бюджету склали 274,5 млрд. грн. Індикативні показники Міністерства фінансів України виконано на 103,1 відс., додатково забезпечено 8,2 млрд. гривень.

«Перевиконано індикативні показники з акцизного податку з ввезених та вироблених товарів на 4,5 млрд. грн., податку на прибуток підприємств – 3,6 млрд. грн., податку та збору на доходи фізичних осіб – на  3,0 млрд. грн., ПДВ (з ввезених та вироблених товарів) – на  2,5 млрд. грн.», - зазначив Микола Чмерук.

Він також додав, що у повному обсязі виконано завдання Міністерства фінансів України з податку на додану вартість із ввезених на територію України товарів – 102,1 відс. (+2,0 млрд. грн.), податку та збору на доходи фізичних осіб – 110,3 відс. (+3,0 млрд. грн.), податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування (сальдо) – 101,8 відс. (+0,6 млрд. грн.), акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) – 105,7 відс. (+1,6 млрд. грн.), податку на прибуток підприємств  – 116,1 відс. (+3,6 млрд. грн.), акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів – 118,4 відс. (+2,9 млрд. грн.), ввізного мита – 100,6 відс. (+0,1 млрд. грн.), частини чистого прибутку (доходу), що вилучається до держбюджету – 162,8 відс. (+2,0 млрд. грн.) тощо.

У розрізі основних платежів у січні-липні 2016 року приріст до відповідного періоду 2015 року забезпечено з податку на додану вартість із ввезених на територію України товарів – на 29,0 відс. (+21,4 млрд. грн.), податку та збору на доходи фізичних осіб – на 31,8 відс. (+7,8 млрд. грн.), податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування  (сальдо) – на 30,8 відс. (+7,6 млрд. грн.), акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) – на 42,9 відс. (+9,0 млрд. грн.), податку на прибуток підприємств  – на 9,0 відс. (+2,1 млрд. грн.), рентної плати за користування надрами – на 43,5 відс. (+ 6,0 млрд. грн.), акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів – на 44,3 відс. (+ 5,7 млрд. грн.), частини чистого прибутку (доходу), що вилучається до держбюджету – у 1,9 раза (+2,5 млрд. грн.), екологічного податку – на 24,8 відс. (+ 151,6 млн. грн.) тощо.

З початку року платникам податків на рахунки відшкодовано 48,2 млрд. грн. податку на додану вартість.

Надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування склали 73,3 млрд. гривень.

 

Податковою міліцією вилучено чайної продукції вартістю 37,3 млн. гривень

Співробітниками податкової міліції Центрального офісу зареєстроване кримінальне провадження за ст.ст.205 і 212 КК України за фактом порушення податкового законодавства посадовими особами комерційного підприємства.

З’ясувалося, що посадовці проводили безтоварні операції з реалізації чайної продукції, з підприємствами з ознаками ризиковості. Внаслідок таких дій порушники безпідставно формували податковий кредит.

Відповідно до ухвали суду проведено огляд 2 складських приміщень, де виявлено та вилучено понад 4,9 тис. ящиків та 630 тис. коробок чайної продукції відомої торгівельної марки загальною орієнтовною вартістю 37,3 млн. гривень.

Слідчі дії тривають.

 

Сергій Мартинов: Ми посилили відповідальність керівників за корупційні дії їх підлеглих

У ДФС кардинально змінено підходи до боротьби з корупційними проявами серед працівників служби. На сьогодні робота підрозділів внутрішньої безпеки спрямована, перш за все, на досягнення конкретного результату – притягнення винних у вчиненні корупційних діянь до відповідальності та відшкодування завданих державі збитків. Про це розповів заступник начальника Головного управління внутрішньої безпеки ДФС Сергій Мартинов в ефірі радіо Ера.

За його словами, для комплексної системи запобігання корупції в фіскальній службі запроваджено Антикорупційну програму на 2015 – 2017 роки, яка є першою подібною програмою прийнятою в Україні.

«Жодний правоохоронний орган не розробляв, не приймав та не реалізовував такої програми. При її розробці ми використовували найкращий міжнародний досвід. Це – результат співпраці практичних підрозділів внутрішньої безпеки та наукових підрозділів інституту фінансового права», – зазначив Сергій Мартинов.

Антикорупційна програма, як пояснив посадовець, спрямована на залучення всього складу фіскальної служби до боротьби з корупцією. Тобто кожний керівник структурного підрозділу повинен вести антикорупційну  роботу серед своїх працівників, аналізувати ризики та розробляти заходи щодо їх усунення. При цьому однією з новацій є запровадження обов’язкової процедури проведення внутрішніх розслідувань не лише по тих особах, які притягнуті до кримінальної відповідальності або знаходяться під слідством, а й стосовно їх керівників та всього службового оточення.

«Раніше ми працювали лише по особі, яку затримано. Сьогодні ж перевіряємо діяльність і керівника, й інших працівників для того, щоб з’ясувати, хто ще міг бути  причетним до злочину або міг йому сприяти. Відповідальність за недопущення корупційних проявів  покладається саме на керівника підрозділу», – підкреслив Сергій Мартинов.

Він також розповів, що 91 відсоток всіх корупційних злочинів у фіскальній службі виявляється саме працівниками підрозділів внутрішньої безпеки. Однак  цей показник планується підвищити до 95 відс. Найбільш поширеним злочином, який фіксують в ДФС, є отримання хабара. За останні два роки було виявлено 130 випадків хабарництва та 350 – зловживання владою та службовим становищем. При цьому останні злочини Сергій Мартинов вважає більш суспільно небезпечними, оскільки завдають значної шкоди державному бюджету.

Фіксують в ДФС цього року і зростання випадків повідомлення співробітниками фіскальної служби про спроби підкупу.

«У нашому суспільстві ще не сформовано негативного ставлення до пропонування хабара, це, на жаль, є традиційним. І дуже позитивним є той факт, що наші працівники повідомляють про такі спроби та допомагають їх документувати. Було зафіксовано кілька таких спроб на митниці, пропонувалися кошти й працівникам податкової міліції. Зазначу, що у минулому році таких випадків не було», – сказав Сергій Мартинов.

Одними з важливих чинників боротьби з корупційними проявами та своєрідними  профілактичними заходами посадовець назвав підвищення рівня заробітної плати працівників ДФС та автоматизацію процесів, які усунуть «людський фактор». Одним з таких прикладів він назвав запровадження «Єдиного вікна» на митницях, що, по-перше, має спростити процедури митного оформлення  і, по-друге,  значно скоротить можливості для зловживань і вчинення корупції.

 

Податковою міліцією викрито зернові махінації підприємства, які коштували бюджету 3,5 млн. гривень

Співробітниками податкової міліції здійснюється супроводження матеріалів кримінального провадження, зареєстрованого за ч.3 ст.212 КК України відносно групи осіб, які за рахунок зернових махінацій не сплатили до бюджету 3,5 млн. гривень.

Як з’ясувалося, порушники з 2014 по 2016 роки відображали у податковому та бухгалтерському обліках операції із реалізації зернових культур на адресу суб’єктів господарської діяльності, які мають ознаки ризиковості. Такі дії дозволили їм безпідставно сформувати податковий кредит з ПДВ та ухилитися від сплати значної суми податків.  

У місцях зберігання та переробки зернових культур, офісних приміщеннях, за адресами проживання фігурантів провадження та в їх транспортних засобах проведено 11 обшуків. За їх результатами вилучено 2,9 тис. тонн зерна пшениці, 551 тонну готової продукції (борошно, манка), 11,1 тис. Євро, 10,7 тис. доларів США, 75 тис. російських рублів і 172,1 тис. гривень готівкою, 39 монет з металу жовтого кольору, 193 монети з металу сірого кольору, 4 комп’ютерні системні блоки, 4 магнітні носії інформації, первинні бухгалтерські документи та чорнові записи, які мають відношення до справи.

Тривають слідчі дії.

 

Податковою міліцією припинено діяльність конвертаційного центру, через який проконвертовано майже 200 млн. гривень

Співробітниками податкової міліції м. Києва в рамках розслідування кримінального провадження, зареєстрованого за ст. 212 КК України, припинено діяльність конвертаційного центру, що діяв на території м. Києва та Київської області.

Як з’ясувалося, фігуранти провадження надавали послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку підприємствам реального сектору економіки. У подальшому перераховані кошти знімалися готівкою через банкомати та каси банків за винагороду у розмірі 10-11%.

Обіг проконвертованих коштів склав близько 200 млн. гривень. Внаслідок такої протиправної діяльності ймовірні втрати бюджету складають понад 30 млн. гривень.

За результатами  9 обшуків, проведених за місцями проживання фігурантів, автомобілях та за місцями реєстрації фіктивних підприємств, вилучено 320 тис. гривень готівкою, 42 печатки, первинну бухгалтерську документацію транзитних та фіктивних СГД, банківські картки, комп’ютерну техніку, які свідчать про протиправну діяльність.

Слідчі дії тривають.


Партнерские новости:Loading...Читайте также:


Для добавления комментария Вам необходимо войти под своим логином или зарегистрироваться.