Доска объявлений Бесплатка БердянскБердянська ОДПІ повідомляє 20.10.2016

20.10.2016, 13:49    просмотров: 702

 

 

Внимание!  В городе действуют мошенники!

Бердянская налоговая инспекция уведомляет, что частным предпринимателям и другим налогоплательщикам нашего города и района вновь начали поступать звонки от имени  руководства налоговой инспекции с предложением  перечислить определенную сумму денег на банковский счет, с целью получения  содействия в решении вопросов, связанных с налогообложением. 

Предупреждаем, что Бердянская налоговая инспекция к таким звонкам не имеет отношения, данные звонки поступают с целью получения мошенниками денежных средств незаконным путем. 

Будьте внимательны! Не поддавайтесь на провокации!   

В случае поступления аналогичных звонков, просьба немедленно сообщить по тел. 0(61) 213-54-58 (управление внутренней безопасности ГУ ГФС в Запорожской области), 102 (дежурная часть ГОВД УМВД в Запорожской области,  3-84-07 (Бердянская ОГНИ).  

 

 

Звітність  за 3 квартал!

Бердянська ОДПІ нагадує, 09 листопада 2016 року – граничний термін подання податкових декларацій за 3 квартал  2016 року. 

Термін сплати податків і зборів за 3 квартал  –  18 листопада 2016 року.

З метою забезпечення реальної потреби в коштах для виконаня соціальних видатків, звертаємо увагу платників  на необхідність рівномірної сплати податкових зобов’язань.

 

Правильно заповнюємо поле «Призначення платежу»!

Бердянська ОДПРІ нагадує,  для правильного зарахування при сплаті податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску поле "Призначення платежу" розрахункового документа заповнюється таким чином:

поле N 1:

друкується службовий код (знак) "*" (ознака платежу);

поле N 2:

друкується розділовий знак ";";

друкується код виду сплати (формат ссс - тризначне число), (див. Перелік кодів видів сплати) ;

поле N 3:

друкується розділовий знак ";";

друкується один з нижченаведених реквізитів:

1) код клієнта за ЄДРПОУ (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8);

2) реєстраційний номер облікової картки платника податків (завжди має 10 цифр) або серія та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);

3) реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами (завжди має 9 цифр);

поле N 4:

друкується розділовий знак ";";

друкується роз'яснювальна інформація про призначення платежу в довільній формі. Кількість знаків, ураховуючи зазначені вище поля і розділові знаки, обмежена довжиною поля "Призначення платежу" електронного розрахункового документа системи електронних платежів Національного банку України, при цьому використання символу ";" не допускається.

поле N 6:

друкується розділовий знак ";";

поле N 7:

друкується розділовий знак ";".

 

Перелік кодів видів сплати

 

Код виду сплати

Вид сплати

 

101 Сплата суми податків і зборів / єдиного внеску*

107 Повернення сум податків і зборів, помилково або надміру зарахованих до бюджету / єдиного внеску

108 Перерахування коштів з одного бюджетного рахунку на інший

109 Оплата податкового векселя*

10С Повернення на електронний рахунок платника надміру сплачених сум ПДВ

110 Відшкодування ПДВ на рахунок платника

420 Бюджетне відшкодування у рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу з інших платежів

111 Відшкодування процентів за бюджетною заборгованістю

117 Надходження до бюджету коштів платника податків, щодо якого порушено провадження у справі про банкрутство

121 Сплата адміністративного штрафу*

125 Авансові внески, нараховані на суму дивідендів та прирівняних до них платежів*

128 Сплата суми податків, зборів / єдиного внеску, визначених за результатами камеральної перевірки підрозділів податків і зборів з фізичних осіб*

130 Сплата грошового зобов'язання, визначеного за результатами камеральної перевірки підрозділів податків і зборів з юридичних осіб*

131 Сплата грошового зобов'язання, визначеного за результатами документальної/фактичної перевірки підрозділів аудиту*

133 Сплата суми податків і зборів, єдиного внеску, штрафних (фінансових) санкцій, пені, визначених за результатами документальної/фактичної перевірки підрозділів податків і зборів з фізичних осіб*

134 Сплата грошового зобов'язання, визначеного за результатами перевірки підрозділів аудиту (інші надходження)* 

135 Сплата фінансових санкцій, визначених підрозділом податків і зборів з юридичних осіб*

136 Сплата грошового зобов'язання, визначеного територіальним органом ДФС за результатами роботи підрозділів погашення боргу*

137 Сплата грошового зобов'язання, визначеного територіальним органом ДФС за результатами роботи інших підрозділів*

138 Сплата грошового зобов'язання, визначеного за результатами перевірки підрозділів податків і зборів з фізичних осіб (інші надходження)*

140 Надходження до бюджету коштів у рахунок погашення податкового боргу / недоїмки з єдиного внеску*

145 Надходження розстрочених (відстрочених) сум*

147 Стягнення в межах виконавчого провадження

148 Надходження в бюджет коштів від погашення податкового боргу в міжнародних правовідносинах

149 Надходження до бюджету коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі, а також скарбів

240 Надходження до бюджету коштів з рахунку в системі електронного адміністрування реалізації пального

242 Надходження до бюджету коштів з рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ

244 Сплата податкового зобов'язання за уточнюючим розрахунком у разі застосування податкового компромісу*

246 Сплата податкового зобов'язання за податковим повідомленням-рішенням у разі застосування податкового компромісу*

258 Стягнення податкового боргу з ПДВ за рішенням суду в системі електронного адміністрування ПДВ

350 Передоплата (доплата) митних платежів*

351 Перерахування до бюджету суми митних платежів

354Сплата грош ового зобов'язання, визначеного за результатами документальної невиїзної перевірки підрозділів аудиту*

355 Сплата грошового зобов'язання, визначеного за результатами документальної виїзної перевірки підрозділів аудиту*

358 Сплата грошових зобов'язань з митних платежів, визначених за результатами контрольно-перевірочної роботи підрозділів податків і зборів з фізичних осіб

 

 

 

Новини законодавства

Звітність з ЄСВ зазнала змін

Мінфін наказом від 07.09.2016 р. № 813 вніс деякі зміни до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування:

• в п. 5 розд. IV слова "престарілим, який", "досяг" замінено словами "особою похилого віку, яка", "досягла";

• в рядку 34 додатка 2 слова "престарілим, який", "досяг", "яка доглядає престарілого" замінено відповідно словами "особою похилого віку, яка", "досягла", "особа похилого віку".

Відповідні зміни внесені і в додаток 4:

• в графі 8 Переліку таблиць звіту слова "престарілим, який", "досяг" замінено словами "особою похилого віку, яка", "досягла";

• в рядку 4 розд. І таб. 2 слова "престарілим, який", "досяг" замінено відповідно словами "особою похилого віку, яка", "досягла".

• в назві таб. 8 слова "престарілим, який", "досяг" замінено словами "особою похилого віку, яка", "досягла".

Наказ набрав чинності  з 18 жовтня 2016 року.

 

Декларацію з податку на прибуток за три квартали подаємо за оновленою формою

ДФС в листі від 11.10.2016 р. № 33190/7 / 99-99-15-02-01-17 повідомила, що платникам податку на прибуток підприємств, які звітують щоквартально за звітний (податковий) період - три квартали поточного року, рекомендовано подавати декларацію за оновленою формою, затвердженою наказом Мінфіну від 08.07.2016 р. № 585.

Наказом № 585 внесено зміни безпосередньо в саму декларацію: викладено в новій редакції розділ і рядок 26 декларації, оновлені додатки АВ і ЗП, а також внесено зміни до додатків ПН і РІ.

Оновлені форми декларації з податку на прибуток та додатки до неї:

• РІ до рядка 03 РІ;

• ВП до рядків 27-30, 32-34, 36-38;

• ПН до рядка 23 ПН;

• ЗП до рядка 16 ЗП;

• АВ до рядка 20 АВ.

Звертаємо увагу, що програмне забезпечення для подання оновленої звітності вже готове: 11 жовтня  2016 року вийшло оновлення OPZ 1.36.3, з яким користувачі отримали нові форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, затверджених наказом № 585. 

 

Роз’яснення законодавства

Використовуєте автономні системи опалення - сплатите екоподаток

Суб'єкти господарювання, які використовують автономну систему опалення, є платниками екологічного податку за фактичний обсяг забруднюючих речовин, які утворюються і викидаються в атмосферне повітря при згорянні палива (незалежно від наявності дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення).

Вони повинні скласти окремо за кожний звітний квартал (не наростаючим підсумком) податкові декларації екологічного податку за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 17.08.2015 р № 715. А також подати їх  ло ДФС за місцем знаходження стаціонарних джерел забруднення протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу.

Якщо платник податку перебуває на податковому обліку в місті з районним поділом, то він подає податкову декларацію за викиди, скиди усіма своїми джерелами забруднення та / або розміщення відходів, якщо ці джерела та / або спеціально відведені місця для розміщення відходів розташовані на території такого міста, за місцем перебування платника податку на податковому обліку.

Якщо місце подання податкових декларацій не збігається з місцем перебування на податковому обліку, то в податкову інспекцію, де такий суб'єкт господарювання перебуває на обліку, подаються копії відповідних податкових декларацій протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) періоду.

Платник податку щоквартально самостійно обчислює суми екологічного податку, виходячи з фактичних обсягів викидів, ставок податку (п.249.3 ст.249 ПКУ).

Платник екологічного податку, який не має дозволу на вибросизагрязняющіх речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, самостійно визначає обсяги викидів і ставки податку.

 

Заповнення касового ордера на загальну суму при прийомі готівки від фізособи

Нацбанк у листі від 14.09.2016 р. № 50-0004 / 77077 зазначив, що в разі прийому від фізичної особи в касу підприємства готівки за прибутковими касовими ордерами в рядку "Прийнято від" касового ордера вказується ПІБ фізособи, яке отримує товар (роботи , послуги), що відповідає вимогам законодавства України.

При цьому відповідно до абз. 5 п. 3.10 гл. 3 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою НБУ від 15.12.2004 р. № 637, в касових ордерах, які оформляються на загальну суму проведених підприємством касових операцій (видача готівки за видатковими відомостями, спеціальним платіжним засобам, здача готівки в банк, отримання готівки з банку за чеком та оприбуткування її в касі і т. п), реквізит "Одержав" (видаткового касового ордера) або "Прийнято від" (прибуткового касового ордера) не заповнюється.

 

ТТН є первинним документом, тому складати її потрібно обов'язково

ТТН - це єдиний для всіх учасників транспортного процесу юридичний документ, призначений для списання товарно-матеріальних цінностей, обліку на шляху їх переміщення, оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського обліку, а також для розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної роботи.

Оскільки ТТН належить до первинної транспортної документації, то її ведення для всіх суб'єктів господарської діяльності, незалежно від форм власності, є обов'язковим.

Нагадаємо, що з 18 березня 2016 року  можна оформляти ТТН в довільній формі за умови наявності обов'язкових реквізитів

 

Додаткові відпустки чорнобильцям 1 та 2 категорії: ЄСВ та ПДФО

ДФС в листі від 29.09.2016 р. № 21108/6 / 99-99-13-02-03-15 відзначили, що оплата додаткових відпусток особам, віднесеним до 1 і 2 категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, включається до складу заробітної плати, підлягає оподаткуванню ПДФО і є базою нарахування ЄСВ.

Так, пп. 164.2.1 ПКУ визначено, що до загального оподатковуваного доходу платника податку включаються доходи у вигляді зарплати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту). Крім того, відповідно до положень пп. 14.1.48 ПКУ, в заробітну плату включаються основна і додаткова зарплата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв'язку з відносинами трудового найму згідно із законом.

Перелік видів виплат, на які не нараховується єдиний внесок, затверджено постановою Кабміну від 22.12.2010 р № 1170. Так, згідно з п. 7 Переліку, ЄСВ не нараховується на виплати в установленому розмірі особам. потерпілим внаслідок Чорнобильської катастрофи. Винятки становлять надбавки та доплати до тарифних ставок в розмірах, передбачених законодавством, за роботу на територіях радіоактивного забруднення, а також оплата додаткових відпусток, що надаються відповідно до Закону № 796.

 

Оподаткування ПДВ операцій пов’язаних з обігом аграрних  розписок

У лист ДФС України від 06.10.2016 р. № 32818/7/99-99-15-03-02-07 роз’яснено порядок оподаткування ПДВ операцій платників податків, пов’язаних з обігом аграрних розписок,  загальні правили оподаткування операцій з постачання товарів/послуг під забезпечення боргових зобов'язань покупця аграрною розпискою,  порядок оподаткування послуг кредитора за аграрною розпискою по дорощенню та збору врожаю заставленої сільськогосподарської продукції, порядок оподаткування ПДВ операцій з відступлення аграрної розписки

 

Платники запитували 

Чи необхідно суб’єкту господарювання вносити зміни до облікових даних, якщо відбулось перейменування назви міста, вулиці?

У разі перейменування назви міста, вулиці тощо платники податків:

відомості про яких включаються до ЄДР, повідомляють про зміну зазначених даних до ЄДР та не подають заяви за ф. № 1-ОПП та ф. № 5-ОПП до контролюючих органів за місцезнаходженням/місцем проживання;

відомості про яких не включаються до ЄДР, повинні подати заяву за ф. № 1-ОПП або за ф. № 5-ОПП з інформацією про такі зміни до контролюючого органу за місцезнаходженням/місцем проживання.

Чи проводиться документальна позапланова перевірка приватного підприємця при знятті з обліку в контролюючих органах у разі прийняття рішення про припинення підприємницької діяльності?

     У разі наявності визначених Кодексом обставин для проведення документальної позапланової перевірки фізичної особи – підприємця, у тому числі і у разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності такої особи, податкової інформації, яка може свідчити про заниження або завищення суми його податкових зобов’язань, про порушення вимог законодавства контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, тощо керівник контролюючого органу приймає рішення про проведення документальної позапланової перевірки платника податків – фізичної особи, яке оформлюється наказом.

Чи необхідно адвокату ставати на облік в контролюючому органі як особі, що здійснює незалежну професійну діяльність, у випадку, коли він не провадить самостійну адвокатську діяльність, а перебуває у трудових відносинах з роботодавцем?

     Якщо адвокат здійснює свою діяльність виключно у рамках трудових відносин з роботодавцем (адвокатським бюро або адвокатським об’єднанням), всі договори про надання правової допомоги укладаються від імені роботодавця та оплата за послуги адвоката здійснюється роботодавцем, то такий адвокат не повинен ставати на облік в контролюючому органі, як особа, що здійснює незалежну професійну діяльність. 

     Якщо хоча б одна з вищевказаних умов не виконується, то адвокат повинен стати на облік у контролюючому органі, як самозайнята особа.

Який термін взяття на облік платника податків у контролюючому органі в зв’язку зі зміною місцезнаходження, що пов’язане зі зміною адміністративно-територіальної одиниці, та який документ підтверджує такі зміни?

     Відповідно до розділу Х Порядку обліку взяття на облік платників податків в контролюючому органі за новим місцезнаходженням (основне місце обліку) здійснюється протягом місяця після отримання відомостей про зміну місцезнаходження, для платників податків, відомості щодо яких містяться в ЄДР, або заяви за ф.№ 1-ОПП / ф.№ 5-ОПП для платників податків, яким законом установлені особливості їх державної реєстрації та відомості щодо яких не містяться в ЄДР.

     Документами, що підтверджують взяття на облік платника податків у контролюючому органі є:

     виписка з ЄДР, яка є підтвердженням взяття на облік за новим місцезнаходженням (місцем проживання), для платників податків, відомості щодо яких містяться в ЄДР;

     довідка про взяття на облік платника податків за ф. № 4-ОПП для платників податків, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та відомості щодо яких не містяться в ЄДР.

Чи можливо тимчасово припинити підприємницьку діяльність (декретна відпустка, хвороба, виїзд за кордон та ін.)?

     Порядок проведення державної реєстрації припинення юридичної особи та порядок державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця визначено Законом України від 15 травня 2003 року № 755-ІV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 755).

     Законом № 755 та іншими нормативно-правовими актами не передбачено тимчасове припинення підприємницької діяльності.

Протягом якого часу є дійсним реєстраційний номер облікової картки фізичної особи - платника податків?

     Реєстраційні номери, що надаються фізичним особам (як резидентам, так і нерезидентам) зберігаються за ними протягом усього їх життя та у разі отримання такими особами іншого громадянства чи зміни громадянства не підлягають скасуванню та заміні, за винятком якщо після видачі облікової картки фізичної особи - платника податків встановлені порушення чи неточності при формуванні реєстраційних номерів.

Чи підлягає подальшому використанню реєстраційний номер облікової картки у разі смерті фізичної особи ?

     Відповідно до Податкового кодексу України та п. 2.1 частини другої Порядку передачі відділами реєстрації актів громадянського стану державним податковим органам інформації про громадян, які померли, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України та Міністерства юстиції України від 22.12.97 № 462/83/5 (далі – Порядок), територіальні органи державної реєстрації актів цивільного стану щомісячно, але не пізніше 10 числа наступного місяця, подають територіальним органам ДФС України інформацію про фізичних осіб, які померли.

     Отримані Повідомлення про громадян, які померли, є підставою для зняття з обліку (закриття облікової картки) у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (далі – Державний реєстр) (п. 2.6 Порядку).

     Таким чином, на підставі Повідомлення про фізичну особу, яка померла, реєстраційний номер облікової картки платника податків у Державному реєстрі закривається і не підлягає подальшому використанню. В разі смерті фізичної особи реєстраційний номер облікової картки закривається і не підлягає подальшому використанню.

Яким чином до паспорта громадянина України можуть бути внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків?

     Відповідно до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків контролюючим органом за місцем проживання фізичної особи, або за місцем отримання доходів, або за місцезнаходженням іншого об’єкта оподаткування на прохання фізичної особи до паспорта громадянина України можуть бути внесені (сьома, восьма або дев’ята сторінки) дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру за формою, наведеною у додатку 4 до цього Положення.

Як резидент, який є довіреною особою іноземця, може отримати реєстраційний номер облікової картки платника податку на неповнолітню дитину такого іноземця?

     Резидент, який є довіреною особою іноземця, може отримати документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податку на неповнолітню особу такого іноземця, звернувшись до відповідного територіального органу ДФС України за наявності: 

    документа, що посвідчує особу такого резидента – представника;

     документа, що посвідчує особу довірителя, який є одним із батьків (усиновителем, опікуном, піклувальником), або його ксерокопії (з чітким зображенням);

     свідоцтва про народження дитини або його ксерокопії (з чітким зображенням);

     довіреності, засвідченої у нотаріальному порядку, на проведення реєстрації неповнолітньої особи іноземця у Державному реєстрі та видачу документа, що засвідчує його реєстрацію.

     Якщо зазначені документи, що посвідчують особу, видані не українською мовою, необхідно подати засвідчені в установленому законодавством порядку переклади цих документів українською мовою (після пред’явлення повертаються) та їх копії. 

     Крім того, слід відмітити, що довіреність видана на території іншої країни, повинна бути легалізована в установленому порядку.

Чи обов’язково отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичній особі (в т.ч. неповнолітній), яка не отримує доходів та не має обов’язку щодо сплати податків?

     Якщо фізична особа не має обов’язків щодо сплати податків, не отримує доходів, що підлягають оподаткуванню, та не підпадає під визначення платника податків, то підстав для включення відомостей про неї до Державного реєстру немає.

     Податковим кодексом України не передбачена обов’язкова реєстрація громадян у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків ні з моменту їх народження, ні з настанням певного віку.

Чи є дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з ДРФО, внесені до паспорта громадянина України, підтвердженням достовірності реєстраційного номера?

     Підтвердженням достовірності реєстраційного номера облікової картки платника податків є документ, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі (Картка платника податків), або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру, внесені до паспорта громадянина України.

Чи має можливість неповнолітня дитина через свої релігійні переконання відмовитися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків?

     Неповнолітня особа має право через свої релігійні переконання відмовитися від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податку та здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта після отримання паспорта громадянина України при досягненні нею 16-річного віку.

В які терміни подається повідомлення за ф. № 20-ОПП про об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням?

    Відповідно до п. 8.4 розд. VIII Порядку обліку платників податків і зборів повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою N 20-ОПП (додаток 11 Порядку) подається протягом 10 робочих днів після їх реєстрації, створення чи відкриття до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків.

    У разі створення відокремленого підрозділу юридичної особи з місцезнаходженням за межами України повідомлення за формою N 20-ОПП подається юридичною особою протягом 10 робочих днів після створення, реєстрації такого підрозділу до контролюючого органу за основним місцем обліку юридичної особи.

     Рекомендований довідник типів об’єктів оподаткування оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центрального контролюючого органу (http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/127294.html) та розміщується на інформаційних стендах у контролюючих органах (п. 8.7 розд. VIII Порядку).

На якій системі оподаткування знаходиться платник податків з моменту взяття на облік в контролюючому органі?

     З моменту взяття на облік в контролюючому органі платник податків вважається таким, що перебуває на загальній системі оподаткування, якщо ним не обрано інший спосіб оподаткування відповідно до законодавства.

Чи має право платників податків надіслати поштою документи, які передбачено порядком обліку платників податків (ф. № 1-ОПП, № 5-ОПП, № 20-ОПП тощо)?

     Подання заяви за ф. № 1 – ОПП для взяття на облік окремою категорією платників податків, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань поштою не передбачено, оскільки одночасно з поданням заяви та копій документів, пред’являються оригінали відповідних документів.

     Однак, заяву за ф. № 1-ОПП з позначкою «облік за неосновним місцем обліку» або «Зміни» з інформацією про головного бухгалтера або іншу особу, на яку покладено обов’язки з ведення бухгалтерського обліку платника податків можна надіслати п ь  оштою.

    Заява за ф. № 5-ОПП подається фізичною особою, яка має намір провадити незалежну професійну діяльність особисто, через уповноважену особу, або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення.

     Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за ф. № 20-ОПП платник податку має можливість надіслати поштою.

 

Головне управління ДФС у Запорізькій області 

Олексій Кавилін: "Торгівля та сільське господарство Запорізької області – це важливе джерело наповнення бюджету"

Запорізькі товаровиробники та постачальники послуг (крім підприємств, які обслуговуються в Спеціалізованій ДПІ у м. Запоріжжя) з початку року забезпечили до державного бюджету майже 2,9 мільярда гривень податків і зборів. Як наголосив начальник Головного управління ДФС у Запорізькій області Олексій Кавилін, порівняно з минулорічними надходженнями сума сплати зросла на 771 мільйон гривень.

– Протягом дев'яти місяців у регіоні відбувається активізація бізнес-процесів. За цей період загальний обсяг операцій склав понад 50 мільярдів гривень, що більш ніж на 6,2 мільярда перевищує торішні показники. Як результат – відповідно збільшилися й податкові відрахування. Цей фактор є одним з основних чинників приросту доходів державної казни, – відзначив керівник фіскальної служби Запорізької області.

Питому вагу у сплаті податків і зборів займають представники оптової і роздрібної торгівлі, які перерахували 464 мільйони гривень або 16 відсотків від загальної суми надходжень. Порівняно з минулим роком надходження зросли на 74,6 мільйона гривень. На другому місці – сільське господарство, товаровиробники цієї галузі сплатили понад 415 мільйонів гривень, забезпечивши 14 відсотків від суми сплачених податків у регіоні. Підприємства електроенергетики поповнили держбюджет на 243 мільйони або 8 відсотків, що на 89 мільйонів гривень більше, ніж за січень-вересень 2015 року. Представники добувної промисловості забезпечили 166 мільйонів або 5,7 відсотка. Переробні підприємства та суб'єкти господарювання, що спеціалізуються на ремонті й монтажі машин та устаткування, перерахували 133 мільйони, перевищивши рівень минулого року на 40 мільйонів. Фінансові установи та суб'єкти страхової діяльності спрямували до держбюджету 126 мільйонів або 4,4 відсотка, що майже вдвічі більше за аналогічний період 2015 року. Транспортні, кур'єрські та поштові підприємства сплатили 102 мільйони або 3,5 відсотка від загальних надходжень, що на 14,5 мільйона перевищує рівень минулого року.

35,5 відсотка сплачених податків і зборів до бюджету країни надійшло від представників інших видів діяльності.

 

Олексій Кавилін: "Із кожної сотні запорізьких суб'єктів господарювання шестеро – це новостворені платники"

У Запорізькій області за 9 місяців 2016 року у якості суб'єктів господарювання було зареєстровано 7676 осіб. Таким чином, як повідомив начальник Головного управління ДФС у Запорізькій області Олексій Кавилін, на сьогодні майже 6 відсотків із загальної кількості платників податків регіону – це новостворені представники бізнесу. Минулого року цей показник складав 4,3 відсотка – за січень-вересень 2015р. було взято на облік 5787 платників.

Найбільше з початку року взято на податковий облік підприємців – фізичних осіб – понад 5,1 тисячі (у 2015 році – 4435), а також 2,5 тисячі юридичних осіб (1352). Лише у вересні власну справу на Запоріжжі розпочали 865 платників проти 756 – у вересні 2015 року.

– Більш ніж вдвічі поменшало тих, хто вирішив припинити бізнес. Якщо минулого року таких було майже 12,9 тисячі осіб, то цього року – 6 тисяч платників. Якщо врахувати кількість нових підприємців, то маємо статистику щодо збільшення на більш ніж 1600 осіб. Сподіваюся, що дана позитивна динаміка, а отже, зростатиме взаємна довіра та партнерство, – підкреслив Олексій Кавилін.

При цьому керівник фіскальної служби області додав, що нарощуванню підприємницького потенціалу сприяють спрощені умови реєстрації власної справи, подальша електронізація послуг ДФС та законодавчі ініціативи.

Також порівняно з минулим роком у регіоні побільшало платників ПДВ – на сьогодні їх понад 9,3 тисячі, що на 317 більше, ніж торік. Крім того, якщо за дев'ять місяців 2015 року у Запорізькій області нараховувалося 47,5 тисячі платників єдиного соціального внеску, то нині ЄСВ сплачують понад 48,2 тисячі працівників та роботодавців, серед яких переважна більшість – це фізичні особи – 40,2 тисячі та 8 тисяч – юридичні особи.

Детальну інформацію щодо державної реєстрації та обліку платників податків можна переглянути на веб-порталі Державної фіскальної служби України:

http://sfs.gov.ua/fizichnim-osobam/reestratsiya-ta-oblik-fizichn/ 

http://sfs.gov.ua/yuridichnim-osobam/derjavna-reestratsiya-ta-obl/ 

http://sfs.gov.ua/samozaynyatim-osobam/derjavna-reestratsiya-ta-obl/.

 

У фіскальній службі Запорізької області проведено понад 730 антикорупційних заходів

Профілактичні та перевірочні заходи співробітників управління внутрішньої безпеки Головного управління ДФС у Запорізькій області дають свої результати – з початку року виявлено 60 випадків, які містили ознаки правопорушень з боку працівників ДФС регіону. Це з'ясувалося у ході службових перевірок, яких за січень-вересень цього року проведено майже сотню.

Керівникам територіальних органів ДФС, де були встановлені такі випадки, були направлені відповідні подання щодо усунення причин і умов, що призвели скоєння порушень. Як наслідок – керівництво територіальних органів до 47 порушників застосувало заходи дисциплінарного впливу, десятьох – звільнено з органів ДФС. Ще вісьмом винесені офіційні застереження.

Також за підсумками службових перевірок 29 матеріалів направлено до правоохоронних органів Запорізької області, за якими розпочато 10 кримінальних проваджень.

З метою профілактики корупції ще до початку вступу на роботу стосовно кандидатів на посади до фіскальної служби фахівці управління внутрішньої безпеки проводять перевірки. За дев'ять місяців їх організовано 115.

Крім того, нагадування про відповідальність за корупційні та інші протизаконні дії посадовців ДФС, а також вивчення норм антикорупційного законодавства здійснювалося під час 520 лекцій, проведених у трудових колективах органів ДФС області.

Нагадуємо, про випадки корупції або бездіяльності фахівців податкової або на митниці можна повідомляти на всеукраїнський антикорупційний проект – "гарячу телефонну лінію" "Пульс" за багатоканальним та цілодобовим номером: (044) 284 00 07.


Партнерские новости:Loading...Читайте также:


Для добавления комментария Вам необходимо войти под своим логином или зарегистрироваться.